Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o przydział dodatkowych limitów zezwoleń jednorazowych w przewozie rzeczy

Jesteś przewoźnikiem drogowym i potrzebujesz na dany miesiąc dodatkowe jednorazowe zezwolenia zagraniczne na przewóz rzeczy? Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Ta usługa dotyczy przedsiębiorców niezrzeszonych w stowarzyszeniach międzynarodowych przewoźników drogowych, którzy wnioskują o dodatkowe limity zezwoleń.

Zasady podziału zezwoleń zagranicznych w danym roku określone są w Regulaminie wydawania zezwoleń. Regulamin może być aktualizowany w ciągu roku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed 20-tym (decyduje data wpływu).

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku (zamówienia), zgodnie z publikowanym na stronie GITD co miesiąc wzorem zawiera:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
  • numer NIP
  • rodzaj zezwolenia (z listy krajów) i wnioskowaną liczbę zezwoleń

Termin

Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed 20-tym (decyduje data wpływu).

  1. Urząd zweryfikuje twój wniosek

GITD sprawdza, czy przedsiębiorca podał niezbędne dane konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury przydziału dodatkowych limitów zezwoleń.

  1. Publikacja listy wniosków na dany miesiąc wraz z przyznanymi dodatkowymi limitami

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, podziału zezwoleń zagranicznych między przewoźnikami drogowymi dokonuje Komisja Społeczna ds. podziału zezwoleń jednorazowych, powołana przez Ministra Infrastruktury.

Wydanie i odmowa wydania zezwolenia zagranicznego na przewóz rzeczy są czynnościami niestanowiącymi decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

GITD publikuje na swojej stronie internetowej:

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz od razu.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie ustawą o transporcie drogowym, skargi i wnioski związane z wydawaniem zezwoleń zagranicznych rozpatruje Minister Infrastruktury.

Warto wiedzieć

W jakim terminie trzeba wykorzystać dodatkowe zezwolenia

Zezwolenia zagraniczne powinny być wykorzystane w ciągu 2 miesięcy od daty ich przyznania. Jeśli nie zwrócisz zezwoleń do GITD w tym terminie, będzie to stanowiło podstawę do negatywnego rozpatrzenia twojego kolejnego wniosku.

Wniosek o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń dla przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniach międzynarodowych przewoźników drogowych

Jeśli należysz do stowarzyszenia przedsiębiorców obowiązuje cię inny wzór wniosku.

Czy ta strona była przydatna?