Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kontynuacja świadectwa kierowcy (SK2)

Prowadzisz firmę transportową i zatrudniasz kierowców spoza Unii Europejskiej? Aby tacy kierowcy mogli przewozić towary przez kraje Unii, muszą mieć ważne świadectwo kierowcy. Sprawdź, co zrobić, gdy świadectwo kierowcy straciło ważność.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Świadectwo kierowcy muszą posiadać kierowcy – obywatele państw nienależących do Unii Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Jeśli świadectwo kierowcy straciło ważność, pracodawca może wystąpić o jego przedłużenie do GITD. Świadectwo jest ważne maksymalnie 5 lat.

Za kontynuację ważności świadectwa kierowcy zapłacisz opłatę w zależności od okresu na jaki ma być wydane.

Szczegółowe informacje dotyczące świadectwa kierowcy znajdziesz na stronie internetowej GITD.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

GITD sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie niezbędne dokumenty i są one poprawnie wypełnione.

Jeśli twój wniosek jest niekompletny, GITD zwróci się do ciebie o uzupełnienie informacji. Na dostarczenie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania.

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz podany termin, GITD nie rozpatrzy twojej sprawy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz wniosku zgodnie z wzorem zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • numer NIP
 • tel. kontaktowy, adres e-mail
 • termin na jaki ma być wydane świadectwo kierowcy
 • dane kierowcy imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo
 • forma odbioru dokumentów (osobiście/ przesyłka kurierska)
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Licencja jest wydana na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich.

Jak uzyskać dokument?
Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (LR1) Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisie z licencji wspólnotowej (transport rzeczy) (LR2)
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Będziesz mógł zatrudnić kierowcę, jeśli spełni on następujące kryteria:

 • ukończył:
  • 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   – C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   – C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   – C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
   – D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   – D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
 • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej "kwalifikacją";
 • ukończyła szkolenie okresowe.

Do zaświadczenie należy dołączyć: 

 • kserokopią karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy, albo
 • kserokopią prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dowodem tym może być m. in.:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
 • karta pobytu czasowego wraz z decyzją wydaną przez wojewodę, zezwalającą na pracę dla wnioskującego przedsiębiorca,
 • karta pobytu stałego,
 • karta Polaka,
 • zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wymagane:

 • ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu,

lub

 • dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli wniosek chcesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście w GITD, to wypełnij go na komputerze i wydrukuj. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.

Orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne powinno potwierdzać brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Kopia paszportu powinna zawierać strony z danymi kierowcy.

Złóż kopię obu stron prawa jazdy.

 1. GITD wyda ci świadectwo kierowcy

Jeśli spełniłeś wymogi formalne, Główny Inspektor Transportu Drogowego wyda ci świadectwo kierowcy. Wraz z dokumentem otrzymasz wypis ze świadectwa. Świadectwo dostaniesz w formie papierowej na taki okres, jaki podałeś we wniosku. Świadectwo i wypis możesz odebrać osobiście lub otrzymać kurierem – w zależności od tego co zaznaczyłeś we wniosku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Świadectwo kierowcy wydawane jest przedsiębiorcy (przewoźnikowi) wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy.

Ile zapłacisz

W zależności od okresu ważności świadectwa zapłacisz:

 • 10 zł - za świadectwo ważne do roku;
 • 15 zł - za świadectwo ważne do 2 lat;
 • 20 zł - za świadectwo ważne do 3 lat;
 • 30 zł - za świadectwo ważne do 4 lat;
 • 40 zł - za świadectwo ważne do 5 lat.

Opłatę wnieś na numer rachunku, który znajdziesz na stronie internetowej GITD. W tytule przelewu podaj swój numer NIP. Dowód opłaty za świadectwo dołącz do wniosku.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do GITD składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kontrola świadectwa

Pamiętaj, że GITD kontroluje wydane świadectwa kierowcy.

Przekaż świadectwo kierowcy

Oryginał świadectwa przekaż kierowcy, dla którego zostało ono wydane. Powinien on je mieć przy sobie wykonując przewozy towarów poza granicami Polski. Kierowca musi okazywać świadectwo na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych. Za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowcę nieposiadającego ważnego świadectwa kierowcy przedsiębiorcy grozi kara w wysokości 5000 zł.

Wypis ze świadectwa przechowuj natomiast w swojej firmie.

Kierowca odchodzi z pracy

Poinformuj GITD o tym, że twój kierowca już dla ciebie nie pracuje. Ponadto zwróć do urzędu blankiety A i B wydanego świadectwa kierowcy.

Zmiana danych lub przedłużenie ważności świadectwa

Poinformuj GITD o zmianie danych, których dotyczy świadectwo. Zrób to w ciągu 28 dni od powstania zmian.

Czy ta strona była przydatna?