Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej (przewóz osób) (LO3)

Zgubiłeś zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? A może twoja licencja wspólnotowa uległa zniszczeniu? Złóż wniosek o wydanie wtórnika tych dokumentów. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku utraty lub zniszczenia blankietu dokumentu przewoźnik może złożyć wniosek o wydanie wtórnika dokumentu. Koszt wydania wtórnika zależy od rodzaju dokumentu oraz (zawinionej lub nie) przyczyny jego utraty.

W przypadku  utraty dokumentu w skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy przedsiębiorca załącza odpowiednie wyjaśnienia.

W razie odnalezienia dokumentu przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego jego zwrotu do organu wydającego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż niezwłocznie po utracie dokumentu.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie wtórnika powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
 • charakter prawny,
 • numer NIP,
 • dane kontaktowe i sposób odbioru dokumentów.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór dokumentu opracowany przez GITD.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku
 • Dołącz dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika zezwolenia lub dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji/wypisu(ów) z licencji wspólnotowej
 • Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik załącz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Termin

Wniosek złóż niezwłocznie po utracie dokumentu.

 1. Weryfikacja formalna

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawdzi czy złożono wszystkie niezbędne dokumenty oraz czy wniosek jest poprawnie wypełniony.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach, Główny Inspektor Transportu Drogowego wezwie cię do ich uzupełnienia. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli nie uzupełnisz braków dokumentacji we wskazanym terminie, to twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

 1. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego /licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej (przewóz osób)

Główny Inspektor Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej, wydaje bądź odmawia wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej (przewóz osób).

Wtórniki możesz odebrać osobiście lub urząd prześle ci je kurierem.

Dokumenty

Wnioskodawca otrzymuje dokument stosownie do złożonego wniosku.

Ile zapłacisz

Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi:

 • 100 zł – w przypadku utraty zezwolenia na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
 • 250 zł – w innych przypadkach utraty zezwolenia

Opłata za wydanie wtórnika licencji/wypisu(ów) z licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres do 5 lat wynosi:

 • 360 zł (licencja), 36 zł (wypis z licencji) – w przypadku utraty licencji/wypisu(ów) z licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
 • 900 zł (licencja), 36 zł (wypis z licencji) – w innych przypadkach utraty licencji/wypisu(ów) z licencji

Opłata za wydanie wtórnika licencji/wypisu(ów) z licencji dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres powyżej 5 lat do 10 lat wynosi:

 • 720 zł (licencja), 72 zł (wypis z licencji) – w przypadku utraty licencji/wypisu z licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
 • 1800 zł (licencja), 72 zł (wypis z licencji) – w innych przypadkach utraty licencji/wypisu(ów) z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP przedsiębiorcy.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmawiającą ci wydania wtórnika, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. – właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

Czy ta strona była przydatna?