Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o wymianie taboru/zmianie numeru rejestracyjnego/zmianie prawa dysponowania pojazdem – przewóz osób (IZDP)

Posiadasz licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób? Musisz zgłaszać każdą zmianę dotyczącą twoich pojazdów – np. zmianę numeru rejestracyjnego. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako przewoźnik drogowy, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jesteś obowiązany zgłaszać na piśmie (m.in. w postaci dokumentu elektronicznego) organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych dotyczące wykorzystywanego taboru samochodowego, takie jak:

 • wymiana pojazdu,
 • zmiana numeru rejestracyjnego,
 • zmiana prawa dysponowania pojazdem.

Na aktualizację danych masz 28 dni od dnia wprowadzenia zmian w taborze.

Pamiętaj, jeśli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej (np. zmiana adresu siedziby lub zmiana nazwy przedsiębiorstwa/spółki), musisz złożyć wniosek o zmianę danych w zezwoleniu lub/i licencji (LO2).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jak najszybciej, ale nie później niż 28 dni od dnia wprowadzenia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację IZDP wraz z załącznikiem WPA

Dane dotyczące pojazdów, które ulegają zmianie podaj w załączniku zawierającym wykaz pojazdów autobusowych (WPA).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zgodnie z wzorem powinna zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
 • charakter prawny
 • numer NIP
 • dane kontaktowe
 • rodzaj załącznika składanego z wnioskiem
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów autobusowych (WPA) zawiera dane:

 1. numer rejestracyjny,
 2. marka pojazdu,
 3. numer identyfikacyjny pojazdu - VIN,
 4. rok produkcji,
 5. liczba miejsc,
 6. prawo dysponowania pojazdem,
 7. ważność prawa dysponowania
 8. nr rejestracyjny pojazdu wycofywanego/zmienianego (dotyczy wymiany taboru lub zmiany numerów rejestracyjnych)

Jeśli informację chcesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście w GITD, to wypełnij formularz na komputerze i wydrukuj. Wystarczy, że pobierzesz druk Informacji IZDP.  

Informację IZDP wraz z załącznikiem WPA można również przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres: licencje.osoby.btm@gitd.gov.pl.

Termin

Jak najszybciej, ale nie później niż 28 dni od dnia wprowadzenia zmian.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek i zmieni dane dotyczące taboru

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie niezbędne dokumenty i czy są one poprawnie wypełnione. Jeśli tak, GITD zgodnie ze złożoną informacją zmieni dane dotyczące taboru w twoich dokumentach.

Jeśli twój wniosek  zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), GITD wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie dalej załatwiana i twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Szczegółowe informacje dotyczące terminu załatwienia sprawy w urzędzie znajdziesz tu: https://www.gov.pl/web/gitd/termin-realizacji-wnioskow

Ważne! Dane wskazane na drukach dotyczące wymiany taboru, zmiany numerów rejestracyjnych czy zmiany prawa dysponowania, są ważne od momentu ich zgłoszenia do GITD (dostarczenia informacji do urzędu) a nie od daty realizacji zgłoszenia przez Urząd.

Warto wiedzieć

Stan realizacji wniosku możesz sprawdzić logując się na stronie: https://infomat.gitd.gov.pl/index.php

Czy ta strona była przydatna?