Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych

Jesteś inwestorem i planujesz budowę lub rozbiórkę, która potrwa dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie chcesz zatrudnić do tej budowy co najmniej 20 osób? A może planowany zakres robót przekracza 500 osobodni? Jeśli tak, to zawiadom właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Masz obowiązek zawiadomić inspekcję pracy jeśli:

  • zamierzasz rozpocząć prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnić co najmniej 20 osób, albo
  • zamierzasz rozpocząć prowadzenie robót budowlanych na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe inspektoraty pracy

Zawiadomienie złóż do okręgowego inspektora pracy, właściwego ze względu na adres planowanej budowy/rozbiórki.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy

Zawiadomienie złóż osobiście w okręgowym inspektoracie pracy, wyślij pocztą lub złóż elektronicznie.

Okręgowy inspektorat pracy przyjmie twoje zawiadomienie. Na podstawie twojego zawiadomienia, inspektor podejmie decyzję o przeprowadzeniu ewentualnej kontroli budowy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zawiadomieniu należy zamieścić:

- nazwę inwestycji,

- adres budowy,

- nr pozwolenia na budowę,

- nazwę i adres inwestora,

- imię i nazwisko kierownika budowy i/lub koordynatora ds. bioz,

- planowany termin rozpoczęcia prac na terenie budowy,

- planowany termin zakończenia budowy,

- głównego (generalnego) wykonawcę robót,

- przybliżoną liczbę pracowników.

Przepis dotyczący zawiadomienia nie precyzuje co ono ma zawierać, a powyższy zakres zawiadomienia został zaproponowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Termin

7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

W przypadku budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni, kierownik budowy (robót) jest obowiązany umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymóg ten nie dotyczy budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.

Czy ta strona była przydatna?