Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku – zmiana danych

Jesteś wpisany do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku? Zmieniły się twoje dane osobowe lub adresowe? A może zmienił się zakres twoich kwalifikacji? Musisz poinformować o takich zmianach ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji masz obowiązek poinformować ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o zmianie:

 • w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalnościach instalacyjnych,
 • w zakresie kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,
 • imienia i nazwiska,
 • adresu korespondencji,
 • adresu poczty elektronicznej.

Także osoby, które świadczą usługi transgraniczne w zakresie kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, które zostały wpisane do wykazu, powinny poinformować ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wyżej wymienionych zmianach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Kopie odpowiednich dokumentów dołącza się tylko w  przypadku zmian:

 • zakresu posiadanych uprawnień budowlanych w specjalnościach instalacyjnych,
 • kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,
 • imienia i nazwiska.

Termin

Informację złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twoja informacja jest kompletna

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

 1. Ministerstwo dokona zmiany wpisu w wykazie

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokona oceny merytorycznej informacji o zmianie danych będących podstawą wpisu do wykazu osób uprawnionych do kontroli urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Jeśli twoja informacja jest kompletna, to Minister zmieni wpis w wykazie (w odpowiednim zakresie). Swój zmieniony wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeżeli złożona informacja nie pozwala na dokonanie zmiany wpisu w wykazie, to otrzymasz pismo zawierające wyjaśnienie o braku możliwości dokonania określonych zmian danych zawartych w wykazie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rozpatrywanie twojego wniosku w sprawie zmiany danych będących podstawą do wpisu odbywa się na podstawie art. 33 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisie tym nie wskazano terminu dokonania zmiany wpisu. W praktyce na zmianę danych w wykazie będziesz czekać około 14 dni. W wyjątkowych sytuacjach (np. z przyczyn braku możliwości dokonania zmian lub otrzymania niekompletnych informacji lub dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę) termin może się wydłużyć do 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Czy ta strona była przydatna?