Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Aktualizacja danych spółki cywilnej na NIP-2

Zmienił się twój adres lub numer rachunku bankowego? Działasz np. jako zarządca sukcesyjny spółki cywilnej. Musisz uaktualnić swoje dane dane. Sprawdź poniżej, jak zgłosić zmianę danych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. 

Formularz NIP-2 z aktualnymi danymi podpisz podpisem kwalifikowanym.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgłoś aktualizację danych na formularzu NIP-2, jeśli prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej. Zgłoś też zmianę danych, jeśli jesteś osobą prawną (np. szkoła wyższa) lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa).

Natomiast, jeśli twoja działalność podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, to zmiany danych zgłaszasz na formularzu NIP-8.

Pamiętaj, że przy aktualizacji wypełniasz na formularzu NIP-2 tylko dane identyfikacyjne, takie jak: numer NIP, adres siedziby oraz dane, które się zmieniły.

 


Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej

Jeśli jesteś zarządcą sukcesyjnym, to prowadzisz sprawy spółki (w tym zgłaszasz zmiany danych) i reprezentujesz ją tak jak zmarły wspólnik, od dnia:

 • powstania zarządu sukcesyjnego,
 • udzielenia zgody przez resztę wspólników (gdy nie zastrzeżono, że spadkobiercy wejdą do spółki na miejsce wspólnika); zgodą jest też brak sprzeciwu na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś aktualizację danych w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła ich zmiana.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych na formularzu NIP-2

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie powinno zawierać m.in. cel i miejsce złożenia zgłoszenia, dane składającego (dane o rejestracji, dane dotyczące działalności, adres siedziby), informacje o rachunku, formę organizacyjno-prawną.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Pamiętaj, że formularz NIP-2 służy zarówno do nadania numeru NIP, jak i zgłaszania zmiany danych. Dlatego wybierz pole, w którym określisz, że aktualizujesz dane.

Do zgłoszenia możesz dołączyć informacje potwierdzające aktualizowane dane (np. zaświadczenie o numerze REGON, czy dane wspólników).


17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Zgłoś aktualizację danych w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła ich zmiana.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli w twoim wniosku są błędy, albo brakuje informacji, urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. Masz na to 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zrobisz tego w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

Jeśli twoje dane są poprawne, urząd zaktualizuje zgłoszone przez ciebie zmiany w swoich bazach danych.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – złożenie wniosku o zmianę danych na formularzu NIP-2 (nie podlega opłacie skarbowej)
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika szczególnego, powinieneś zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ważne! Pełnomocnictwo szczególne trzeba złożyć do każdego wniosku NIP-2  złożonego przez pełnomocnika w imieniu podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz również ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Ile będziesz czekać

Urząd zaktualizuje najszybciej jak to jest możliwe swoje bazy danych w oparciu o twoje zgłoszenie.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że zgłaszanie aktualizacji danych to jest twój obowiązek. Gdy nie będziesz go przestrzegać, grozi ci kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Chodzi o przypadki, gdy nie zgłosisz zmiany danych w terminie lub podasz niepełne albo nieprawdziwe dane.

Czy ta strona była przydatna?