Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy

Masz zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne i zmieniła się na przykład nazwa twojej firmy? W takim przypadku musisz wystąpić o zmianę danych w zaświadczeniu. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne znajdują się:

 • oznaczenie przedsiębiorcy
 • jego siedziba (miejsce zamieszkania) i adres
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada albo numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne
 • rodzaj i liczba pojazdów samochodowych.

Jeśli posiadasz takie zaświadczenie i zmieniła się któraś z informacji dotycząca twojej firmy lub przewozów, konieczna będzie zmiana zaświadczenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w ciągu 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane w zaświadczeniu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do starosty właściwego dla siedziby twojej firmy. Jeśli siedziba twojej firmy znajduje się w mieście na prawach powiatu, złóż wniosek do prezydenta miasta.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozdy drogowe na potrzeby własne

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez internet. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

 • markę, typ
 • rodzaj/ przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Wniosek złóż w ciągu 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane w zaświadczeniu.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda ci zaświadczenie

Otrzymasz zaświadczenie z aktualnymi danymi. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo. W urzędzie, który wydał ci nowe, zmienione zaświadczenie, musisz zostawić poprzednie, nieaktualne zaświadczenie wraz z wypisami. Nie możesz posługiwać się nimi jednocześnie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 • Imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorcy;
 • Miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres przedsiębiorcy;
 • Nr KRS lub NIP;
 • Rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych;
 • Zakres i rodzaj niezarobkowego przewozu drogowego na potrzeby własne;
 • Oznaczenie organu który wydał zaświadczenie.

Ile zapłacisz

 • 25 zł – opłata za wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • 10 zł – opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto starostwa, w którym składasz wniosek o zaświadczenie. Numer konta znajdziesz na stronie starostwa.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo, to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby starostwa, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Zmienione zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem starosty, do którego złożyłeś wniosek o zmianę zaświadczenia.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Przekaż kierowcy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym nowy, uaktualniony wypis z zaświadczenia. Dokumenty te kierowca musi mieć przy sobie podczas kontroli – za ich brak grożą kary pieniężne.

Czy ta strona była przydatna?