Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyrejestruj kasę fiskalną

Masz kasę fiskalną i przestałeś jej używać? Musisz zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym i ją wyrejestrować. Sprawdź jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakiej kasy możesz używać

Od 1 maja 2019 roku na rynku są 3 rodzaje kas:

 • kasy on-line (kasy nowego typu)
 • kasy z elektronicznym zapisem kopii
 • kasy z papierowym zapisem kopii.

Kasę z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii możesz stosować do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej bądź do 2023 roku. Jeżeli jednak przepisy określają, że firma ma obowiązek ewidencji na kasie online, to kasę z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii trzeba wymienić na kasę online zgodnie z tym terminem.

Przeczytaj więcej o kasie fiskalnej w firmie.

Jak skończyć pracę z kasą

Możesz mieć różne powody zakończenia pracy z kasą. Na przykład:

 • likwidujesz firmę
 • kasa z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii ma zapełnioną pamięć fiskalną (tych kas możesz używać tylko do czasu całkowitego wyeksploatowania - nie możesz wyczyścić lub wymienić ich pamięci)
 • musisz zakończyć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii ze względu na obowiązek stosowania kasy online 
 • zmieniłeś profil działalności i przestał cię dotyczyć obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

Niezależnie od powodu, żeby zlikwidować kasę musisz wykonać określone czynności. Co ważne, nie robisz tego sam - musi ci w tym pomóc wybrany przez ciebie serwisant.

Cały proces kończy się złożeniem wniosku o wyrejestrowanie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego.

Likwidacja kasy on-line i kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii przebiega podobnie - różni je sposób przygotowywania raportu fiskalnego, a to z kolei wynika z konstrukcji tych kas. 

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania;
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu;
 • nie masz w Polsce siedziby, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności;
 • nie masz siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wystaw raport fiskalny

W ostatnim dniu korzystania z kasy wystaw:

 • raport dobowy - bez względu na rodzaj używanej kasy. Jest to dokument, który podsumowuje cały dzień sprzedaży. Wystawiasz go codziennie, na koniec dnia, po zamknięciu sprzedaży.
 • raport miesięczny - tylko, jeśli korzystasz z kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Jest to dokument, który podsumowuje cały miesiąc sprzedaży i zawiera w sobie wszystkie raporty dobowe z danego miesiąca zapisane w pamięci kasy fiskalnej.

Po wystawieniu raportów zmień tryb pracy kasy na tryb „do odczytu”. W kasie on-line dzieje się to automatycznie. W przypadku kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii powinien to zrobić serwisant.

Termin

Ostatni dzień, w którym korzystasz z kasy, po zamknięciu sprzedaży.

 1. Odczytaj zawartość pamięci kasy fiskalnej i sporządź protokół

Zawartość pamięci kasy fiskalnej odczytasz przy pomocy serwisanta. Odczyt pamięci polega na wystawieniu raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego. Raport podsumowuje wszystkie raporty dobowe wystawione za pośrednictwem kasy.

Serwisant pomoże ci też sporządzić protokół z odczytu pamięci kasy fiskalnej. Protokół i raport fiskalny rozliczeniowy, wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, będziesz musiał złożyć w urzędzie skarbowym, w ciągu 5 dni od dnia ich sporządzenia.

Serwisantowi nie zawsze udaje się odczytać pamięć kasy. W takim przypadku przekazuje kasę do serwisu głównego (są to: sprzedawca kas, importer lub firma przez nich upoważniona), który odczytuje zawartość pamięci i sporządza protokół. Serwis główny przesyła ten protokół do twojego urzędu skarbowego, w ciągu 3 dni od jego sporządzenia. Ty otrzymujesz jego kopię.

Jeśli jednak serwis główny również nie będzie mógł odczytać zawartości pamięci fiskalnej kasy, w protokole opisze przyczyny tej sytuacji. Serwis główny prześle ten protokół do twojego urzędu skarbowego, w ciągu 3 dni od jego sporządzenia. Ty otrzymasz kopię. Druga kopia protokołu trafia do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Termin

Niezwłocznie (tak szybko jak to możliwe) po przejściu kasy w tryb "tylko do odczytu".

 1. Złóż wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas

Wniosek o wyrejestrowanie kasy złóż do naczelnika urzędu skarbowego, w którym kasa była rejestrowana.

Wniosek musi zawierać: dane podatnika, numery kasy fiskalnej (unikatowy, fabryczny, ewidencyjny), datę fiskalizacji, miejsce instalacji kasy (adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą) oraz powód wyrejestrowania kasy.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć raport rozliczeniowy oraz protokół z odczytu pamięci fiskalnej.

Dokumenty

Ważne! Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

W ciągu 5 dni od dnia:

 • sporządzenia protokołu z odczytu pamięci kasy fiskalnej, jeśli serwisant odczytał pamięć fiskalną kasy
 • otrzymania z serwisu głównego protokołu z odczytu pamięci kasy fiskalnej, jeśli serwisantowi nie udało się odczytać pamięci fiskalnej kasy. 

Ile zapłacisz

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas nie podlega opłacie. Dodatkowe koszty możesz jednak ponieść, jeśli działasz przez pełnomocnika.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. 

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym.Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne. Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). 

Przeczytaj, jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

 • Każda kasa ma 3 numery: fabryczny - numer urządzenia nadany przez producenta, unikatowy - numer pamięci kasy nadawany w procesie fiskalizacji i ewidencyjny - nadany przez urząd skarbowy. Wszystkie 3 numery powinny zostać wpisane do książki kasy. Numer ewidencyjny musisz umieścić na obudowie kasy.
 • Likwidacja kasy fiskalnej spowoduje, że nie będziesz już mógł prowadzić ewidencji sprzedaży przy użyciu tej kasy. 
 • Jeśli dostałeś ulgę na zakup kasy fiskalnej i chcesz zamknąć firmę w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży, ulgę będziesz musiał zwrócić.

Czy ta strona była przydatna?