Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kierowca – uzyskanie świadectwa na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy (SK1)

Prowadzisz firmę transportową i chcesz zatrudnić kierowców spoza Unii Europejskiej? Uzyskaj dla nich świadectwo kierowcy, potwierdzające, że pracują oni legalnie na terenie kraju unijnego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz, aby zatrudniony w twojej firmie transportowej kierowca, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej, wykonywał przewozy międzynarodowe towarów, to musisz uzyskać dla niego świadectwo kierowcy. Świadectwo potwierdza, że kierowca jest:

 • zatrudniony u ciebie legalnie
 • zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przewozów drogowych

Świadectwo wydawane jest maksymalnie na 5 lat.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Świadectwo kierowcy powinieneś uzyskać zanim zatrudniony przez ciebie kierowca zacznie wykonywać przewozy międzynarodowe towarów.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy
 • siedzibę i adres przedsiębiorcy
 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kierowcy

We wniosku należy zaznaczyć okres, na który ma być wydane świadectwo kierowcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Licencja jest wydana na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich.

Jak uzyskać dokument?
Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (LR1) Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisie z licencji wspólnotowej (transport rzeczy) (LR2)
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Będziesz mógł zatrudnić kierowcę, jeśli spełni on następujące kryteria:

 • ukończył:
  • 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
   D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
 • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej "kwalifikacją";
 • ukończyła szkolenie okresowe.

Do zaświadczenie należy dołączyć: 

 • kserokopią karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy, albo
 • kserokopią prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dowodem tym może być m. in.:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
 • karta pobytu czasowego wraz z decyzją wydaną przez wojewodę, zezwalającą na pracę dla wnioskującego przedsiębiorca,
 • karta pobytu stałego,
 • karta Polaka,
 • zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wymagane:

 • ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu,

lub

 • dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne powinno potwierdzać brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Kopia paszportu powinna zawierać strony z danymi kierowcy.

Złóż kopię obu stron prawa jazdy.

Termin

Świadectwo kierowcy powinieneś uzyskać zanim zatrudniony przez ciebie kierowca zacznie wykonywać przewozy międzynarodowe towarów.

 1. Urząd oceni formalnie twój wniosek

GITD sprawdzi, czy twój wniosek oraz załączniki są poprawnie wypełnione.

Jeśli twój wniosek jest niekompletny, GITD zwróci się do ciebie o uzupełnienie informacji w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania.

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz termin, GITD nie rozpatrzy twojej sprawy.

 1. GITD rozpatrzy twoją sprawę oraz wyda lub odmówi ci wydania świadectwa

Jeśli twój wniosek jest prawidłowo wypełnione i zawiera wszystkie niezbędne załączniki, dostaniesz świadectwo kierowcy. Wraz z dokumentem otrzymasz wypis ze świadectwa. Świadectwo wydawane jest na papierze.

Jeśli twój wniosek nie spełnia wymagań, GITD odmówi ci wydania świadectwa.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Świadectwo kierowcy wydawane jest przedsiębiorcy (przewoźnikowi) wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy.

Ile zapłacisz

Opłata za świadectwo

W zależności od okresu ważności świadectwa zapłacisz:

 • 10 zł - ważność do roku
 • 15 zł - ważność do 2 lat
 • 20 zł - ważność do 3 lat
 • 30 zł - ważność do 4 lat
 • 40 zł - ważność do 5 lat

Gdzie zapłacić: opłatę za świadectwo wpłać na konto Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie. Numer konta znajdziesz na stronie internetowej GITD. W tytule przelewu podaj swój numer NIP. Dowód opłaty za świadectwo kierowcy dołącz do wniosku.

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do GITD składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urząd.

W praktyce GITD wyda ci świadectwo w terminie krótszym niż przewidują przepisy jeśli złożysz kompletny wniosek.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Gdy dostaniesz świadectwo kierowcy

Oryginał świadectwa przekaż kierowcy, dla którego zostało ono wydane. Powinien on je mieć przy sobie wykonując przewozy towarów poza granicami Polski. Kierowca musi okazywać świadectwo na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych. Za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowcę nieposiadającego ważnego świadectwa kierowcy przedsiębiorcy grozi kara w wysokości 5000 zł.

Wypis ze świadectwa przechowuj natomiast w swojej firmie.

 

Kontrola świadectwa

Pamiętaj, że GITD kontroluje wydane świadectwa kierowcy. 

 

Zmiana danych lub przedłużenie ważności świadectwa

Poinformuj GITD o zmianie danych, których dotyczy świadectwo. Powinieneś to zrobić w ciągu 28 dni od powstania zmian.

Jeśli świadectwo kierowcy straciło ważność, możesz je przedłużyć. Aby to zrobić, złóż odpowiedni wniosek do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

 

Kierowca odchodzi z pracy

Poinformuj GITD o tym, że twój kierowca już dla ciebie nie pracuje. Ponadto zwróć do urzędu blankiety A i B wydanego ci świadectwa kierowcy.

Czy ta strona była przydatna?