Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zamiarze oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami

Masz banderole i chcesz umieścić je na napojach alkoholowych, papierosach, tytoniu do palenia lub suszu tytoniowym, aby wprowadzić je do obrotu lub ponownie sprzedać? Musisz o tym fakcie powiadomić właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Napoje alkoholowe (wyroby spirytusowe, wino), wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń do palenia), susz tytoniowy* podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (obowiązek banderolowania).

Jeśli chcesz je wprowadzić do obrotu handlowego (produkcja) lub mają one zniszczone, uszkodzone lub przeterminowane banderole i będą ponownie trafiać do sprzedaży, to musisz wcześniej nałożyć odpowiednie banderole (podatkowe lub legalizacyjne). 

Jeśli chcesz oznaczyć nimi wyroby, musisz poinformować o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego lub komórkę stałej kontroli (dotyczy składów podatkowych), tak by zapewnić pracownikom lub funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) możliwość kontroli podczas oznaczania wyrobów banderolami.

Uwaga! Nie musisz zawiadamiać urzędu celno-skarbowego o wyrobach akcyzowych:

  • od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej
  • importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza Polską, w wolnym obszarze celnym bądź w składzie celnym.

* Susz tytoniowy to tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym, przy czym nie ma znaczenia jego wilgotność.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Co najmniej na dzień przed oznaczaniem tych wyrobów.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy celno-skarbowe

Zawiadomienie złóż do urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca oznaczania wyrobów akcyzowych. Jeżeli czynności odbywają się w składzie podatkowym, zawiadomienie możesz złożyć w komórce stałej kontroli – o ile została tam ustanowiona.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom o zamiarze oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Dokumenty

Termin

Co najmniej na dzień przed oznaczaniem tych wyrobów.

  1. Urząd przyjmie twoje zawiadomienie

Przyjęcie informacji kończy sprawę. Banderole nakładaj na wyroby akcyzowe w terminie i miejscu, wskazanym w zawiadomieniu. Możliwe, że czynności te będą nadzorowane przez pracowników lub funkcjonariuszy KAS.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Oznaczanie wyrobów akcyzowych banderolami polega na naniesieniu – z użyciem odpowiedniego kleju – ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego (niezależnie od miejsca i metody oznaczania). Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Czy ta strona była przydatna?