Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewodnik górski – poświadczenie znajomości języka obcego

Masz uprawnienia przewodnika górskiego i znasz języki obce? Poniżej dowiesz się jak uzyskać poświadczenie znajomości języka obcego w legitymacji przewodnika górskiego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli masz udokumentowaną znajomość języków obcych to warto uzyskać potwierdzenie tych umiejętności w legitymacji przewodnika górskiego.

Rozszerzy to twoje możliwości pracy jako przewodnika górskiego o obsługę:

 • turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski
 • turystów polskich wyjeżdżających za granicę

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o poświadczenie znajomości języka obcego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko wnioskodawcy;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu i adres mailowy;
 • nazwę posiadanych uprawnień;
 • numer legitymacji przewodnika górskiego;
 • znajomość języków obcych;
 • wykaz dokumentów poświadczających znajomość języka obcego.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Legitymacja zawiera:

 • numer legitymacji;
 • nazwę marszałka województwa wystawiającego legitymację;
 • imię, nazwisko, datę urodzenia i podpis posiadacza;
 • fotografię posiadacza;
 • podpis wystawiającego;
 • miejsce i datę uzyskania uprawnień;
 • posiadane prawo prowadzenia wycieczek turystycznych po obszarze górskim;
 • posiadaną klasę uprawnień przewodnika górskiego;
 • potwierdzenie zdania egzaminu na prowadzenie wycieczek narciarskich;
 • potwierdzenie prawa do oprowadzania wycieczek zagranicznych w językach obcych.

Wzór legitymacji zawiera Załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

 

Jak uzyskać dokument?
Przewodnik górski – uzyskanie uprawnień
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwo zawiera:

 • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia zdającego;
 • datę złożenia egzaminu;
 • nazwa języka obcego;
 • numer i datę protokołu komisji egzaminacyjnej;
 • pieczęć i podpis przewodniczącego komisji;
 • miejsce i datę wystawienia.

Wzór świadectwa został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego:

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie.

Nowa legitymacja przewodnika górskiego

W przypadku konieczności wydania nowej legitymacji przewodnika górskiego, dołącz dodatkowo 1 fotografię legitymacyjną o wymiarach 3 cm x 4 cm.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek i załączone dokumenty

Jeżeli twój wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych (np. pomylisz się we wniosku) albo nie dołączysz właściwych dokumentów, urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia braków. Jeśli ich nie usuniesz, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Wpis do legitymacji przewodnika górskiego

Jeśli wniosek jest kompletny, a załączone dokumenty spełniają wymogi ustawowe, urząd dokonuje odpowiedniego wpisu o znajomości języka obcego w legitymacji przewodnika górskiego.

Legitymację otrzymasz pocztą lub możesz ją odebrać w urzędzie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Legitymacja zawiera:

 • numer legitymacji;
 • nazwę marszałka województwa wystawiającego legitymację;
 • imię, nazwisko, datę urodzenia i podpis posiadacza;
 • fotografię posiadacza;
 • podpis wystawiającego;
 • miejsce i datę uzyskania uprawnień;
 • posiadane prawo prowadzenia wycieczek turystycznych po obszarze górskim;
 • posiadaną klasę uprawnień przewodnika górskiego;
 • potwierdzenie zdania egzaminu na prowadzenie wycieczek narciarskich;
 • potwierdzenie prawa do oprowadzania wycieczek zagranicznych w językach obcych.

Wzór legitymacji zawiera Załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Wpis do legitymacji przewodnika górskiego, potwierdzający znajomość języków obcych może być dokonywany jednocześnie dla kilku języków lub sukcesywnie, w miarę nabywania odpowiednich umiejętności językowych.

Czy ta strona była przydatna?