Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Serwisant zgłasza kasę fiskalną do urzędu skarbowego

Prowadzisz serwis kas rejestrujących (inaczej fiskalnych) i instalujesz u przedsiębiorców kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii? Przedsiębiorca zmienił dotychczasowy serwis i wybrał korzystanie z twoich usług? Musisz poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Od maja 2019 r. funkcjonują na rynku równolegle: kasy fiskalne z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, nazywane kasami starego typu lub tradycyjnymi oraz nowy rodzaj kas – kasy online. Wiele obowiązków związanych ze świadczeniem usług serwisowych jest niezależnych od rodzaju kasy. Jeśli chodzi o zgłaszanie danych kasy do urzędu skarbowego część obowiązków pozostaje aktualnych tylko dla kas starego typu.

Jeśli prowadzisz serwis kas, masz obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego danych dotyczących kasy fiskalnej w dwóch przypadkach:

  1. po dokonanej fiskalizacji – dotyczy to tylko kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii;
  2. po zmianie przez przedsiębiorcę serwisu, jeśli zostałeś wybrany jako nowy serwis – dotyczy to wszystkich rodzajów kas.

Ważne! W przypadku kasy fiskalnej online nie jest konieczne zawiadomienie o stosowaniu kasy za pomocą zawiadomienia, bowiem po podłączeniu do Centralnego Repozytorium Kas informacja zostanie automatycznie przesłana do urzędu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie danych dotyczących kasy w związku z dokonaną fiskalizacją, złóż w ciągu 7 dni od fiskalizacji kasy. 

Aktualizację zgłoszenia w zakresie nowego podmiotu prowadzącego serwis, złóż w ciągu 5 dni od zmiany serwisu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy skarbowe
  • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy albo adres zamieszkania przedsiębiorcy (jeśli jest osobą fizyczną), dla którego zafiskalizowałeś kasę fiskalną albo który zmienił dotychczasowy serwis na twój.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy.

Co zrobić krok po kroku

  1. Zgłoś dane kasy fiskalnej albo zaktualizuj zgłoszenie

W obydwu przypadkach - zgłoszenia i aktualizacji zgłoszenia - możesz skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej. Możesz go wydrukować i zanieść lub wysłać do urzędu. Jeśli masz profil zaufany lub podpis kwalifikowany, możesz wysłać zgłoszenie i jego aktualizację elektronicznie.

Pamiętaj, aby formularz ten wypełnić dokładnie i czytelnie, zgodnie z danymi zawartymi w książce serwisowej kasy.

Dokumenty


17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Zgłoszenie danych dotyczących kasy w związku z dokonaną fiskalizacją, złóż w ciągu 7 dni od fiskalizacji kasy. 

Aktualizację zgłoszenia w zakresie nowego podmiotu prowadzącego serwis, złóż w ciągu 5 dni od zmiany serwisu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Złożenie zgłoszenia kończy realizację sprawy po stronie serwisu.

Czy ta strona była przydatna?