Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej

Zakładasz właśnie spółkę cywilną i chcesz ją zarejestrować? Aby to zrobić musisz uzyskać dla niej numery NIP i REGON. Poniżej dowiesz się jak uzyskać numer identyfikacyjny REGON dla twojej spółki.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz prowadzić działalność w formie spółki cywilnej, to podpisz ze swoimi wspólnikami umowę spółki cywilnej. W umowie wspólnie określcie cel gospodarczy, czyli po co zakładacie spółkę, wysokość wkładów jakie wniesiecie oraz zasady podziału zysków.

Pamiętaj! W spółce cywilnej musi być co najmniej dwóch wspólników.

Dla spółki musisz uzyskać numery identyfikacyjne REGON i NIP. Numer REGON będzie ci potrzebny, żeby uzyskać numer NIP.

Nie musisz jej rejestrować w innych rejestrach, takich jak KRS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy statystyczne

Złóż wniosek do urzędu statystycznego znajdującego się w tym samym województwie, co siedziba twojej spółki lub w jego oddziale.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wpis spółki do rejestru REGON

Złóż:

  • wniosek - na formularzu RG-OP
  • informację o wspólnikach - na formularzu RG-SC
  • umowę spółki cywilnej.

Dokumenty możesz złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać m.in. określenie formy prawnej podmiotu, rodzaj zgłoszenia, numery identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, formę własności, informację o liczbie osób zatrudnionych, kody wykonywanych rodzajów działalności.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać dane spółki cywilnej oraz dane wspólników spółki.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Umowa spółki powinna mieć formę pisemną. Jeśli wnosisz do spółki nieruchomość, to umowę spółki sporządź w formie aktu notarialnego. 

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Termin

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

  1. Dostaniesz numer REGON

GUS udostępni dane spółki na swojej stronie - jest to potwierdzenie wpisu w rejestrze REGON. Jeżeli chcesz wydrukować informację o wpisie spółki do rejestru REGON, wejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON swojej spółki i wydrukuj potwierdzenie wpisu.

Możesz też wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Termin

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli GUS zauważy braki formalne wniosku, wezwie cię do ich usunięcia. Jeżeli Prezes GUS odmówi nadania numeru REGON, to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie złóż do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Prezesa GUS.

Warto wiedzieć

Po tym jak spółka uzyska numer REGON oraz NIP, wszyscy jej wspólnicy powinni złożyć wnioski o aktualizację danych spółki cywilnej wpisanych do CEIDG.

Czy ta strona była przydatna?