Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej

Zakładasz właśnie spółkę cywilną i chcesz ją zarejestrować? Aby to zrobić musisz uzyskać dla niej numery NIP i REGON. Poniżej dowiesz się jak uzyskać numer identyfikacyjny REGON dla twojej spółki.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz prowadzić działalność w formie spółki cywilnej, to podpisz ze swoimi wspólnikami umowę spółki cywilnej. W umowie wspólnie określcie cel gospodarczy, czyli po co zakładacie spółkę, wysokość wkładów jakie wniesiecie oraz zasady podziału zysków. Aby twoja spółka mogła istnieć, musi być w niej minimum dwóch wspólników.

Musisz uzyskać numery identyfikacyjne NIP i REGON dla twojej spółki, nie musisz rejestrować spółki w innych rejestrach jak np. KRS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy statystyczne

Złóż wniosek do urzędu statystycznego znajdującego się w tym samym województwie, co siedziba twojej spółki lub w jego oddziale.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wpis spółki do rejestru REGON

Złóż wniosek (na formularzu RG-OP) oraz dołącz informację o wspólnikach (na formularzu RG-SC) i umowę spółki cywilnej.

Dokumenty możesz złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać m.in. określenie formy prawnej podmiotu, rodzaj zgłoszenia, numery identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, formę własności, informację o liczbie osób zatrudnionych, kody wykonywanych rodzajów działalności.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać dane spółki cywilnej oraz dane wspólników spółki.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Umowa spółki powinna mieć formę pisemną. Jeśli wnosisz do spółki nieruchomość, to umowę spółki sporządź w formie aktu notarialnego. 

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Termin

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

  1. Dostaniesz numer REGON

Numer REGON będzie ci potrzebny, żeby uzyskać numer NIP. Po tym jak uzyskasz numer REGON oraz NIP, złóż wniosek o aktualizację danych wszystkich wspólników spółki cywilnej wpisanych do CEIDG.

Udostępnienie danych na stronie GUS jest potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o wpisie spółki do rejestru REGON. W tym celu przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON swojej spółki i wydrukuj potwierdzenie wpisu.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Termin

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Czy ta strona była przydatna?