Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Akredytacja na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo

Jeśli chcesz prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musisz uzyskać akredytację Ministra Zdrowia. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Aby placówka, którą kierujesz, mogła prowadzić studia na tych kierunkach, musisz najpierw złożyć wniosek o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując profil zaufany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz złożyć wniosek o przyznanie akredytacji, jeśli prowadzisz szkołę. Pamiętaj, że musisz złożyć wniosek oddzielnie dla kierunku pielęgniarstwo albo położnictwo. 

Jeśli chcesz uzyskać akredytację na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo musisz zapewnić:

 1. sposób realizacji programu kształcenia
 2. kadrę prowadzącą kształcenie
 3. bazę dydaktyczną, w tym kształcenia klinicznego
 4. wewnętrzny system oceny jakości kształcenia

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

 • jeśli po raz pierwszy starasz się o akredytację – złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji
 • jeśli chcesz uzyskać kolejną akredytację – złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed upływem czasu, na jaki otrzymałeś akredytację.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Wniosek o akredytację wraz z dołączonymi do niego dokumentami, w postaci dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie PDF i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Rektora, złóż do Ministra Zdrowia za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Zdrowia.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Termin

 • jeśli po raz pierwszy starasz się o akredytację – złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji
 • jeśli chcesz uzyskać kolejną akredytację – złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed upływem czasu, na jaki otrzymałeś akredytację.
 1. Uzupełnij brakujące dokumenty

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych sprawdzi twój wniosek. Jeśli nie złożyłeś wszystkich niezbędnych dokumentów, może poprosić o uzupełnienie wniosku. Jeśli nie zrobisz tego w określonym terminie, Rada nie rozpatrzy twojego wniosku.

 1. Przygotuj się na wizytację akredytacyjną

Podczas wizytacji szkoły sprawdzany jest przebieg i warunki realizacji procesu dydaktycznego. W trakcie wizytacji musisz udostępnić wszelkie potrzebne dokumenty i udzielić koniecznych wyjaśnień.

Przedstawiciele krajowej rady ocenią, czy spełniasz określone standardy kształcenia. Obejmują one:

 1. wdrożenie i realizację programu kształcenia;
 2. prowadzenie dokumentacji;
 3. infrastrukturę szkoły, w tym wyposażenie niezbędne do realizacji założonych celów kształcenia;
 4. kwalifikacje kadry do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych objętych programem kształcenia;
 5. kontrolę efektów kształcenia;
 6. prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej;
 7. monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkoły w celu dostosowywania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Jeśli twoja szkoła nie rozpoczęła jeszcze kształcenia, ocena standardów kształcenia nie obejmie:

 • oceny wdrożenia i realizacji programu kształcenia;
 • kontroli efektów kształcenia;
 • prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej;
 • monitorowania karier zawodowych absolwentów szkoły.

Upoważnienie

Osoba wizytująca twoją szkołę musi mieć imienne upoważnienie, które wydaje Przewodniczący Krajowej Rady.

Upoważnienie zawiera:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzenia wizytacji;
 • nazwę szkoły objętej wizytacją;
 • cel wizytacji;
 • termin przeprowadzenia wizytacji.

Termin

Przewodniczący rady powiadomi cię o wizycie akredytacyjnej co najmniej 7 dni przed jej terminem.

 1. Odpowiedz na uwagi

Po zakończeniu wizytacji otrzymasz protokół, który trafi również do członków krajowej rady oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Masz 14 dni, żeby odnieść się do zaleceń po wizytacji.

Jest to bardzo ważne, ponieważ to właśnie na podstawie protokołu Krajowa Rada wyda uchwałę o:

 • udzieleniu akredytacji
 • odmowie udzielenia akredytacji
 • cofnięciu akredytacji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Masz 14 dni, aby odnieść się do zaleceń po wizytacji.

 1. Dostaniesz decyzję

Otrzymasz decyzję administracyjną Ministra Zdrowia o udzieleniu, odmowie lub cofnięciu akredytacji.

 • Akredytację otrzymasz na okres od 3 do 5 lat. Jako potwierdzenie dostaniesz również certyfikat od Ministra Zdrowia.
 • Jeśli otrzymasz odmowę albo cofnięcie akredytacji, nie będziesz mógł prowadzić rekrutacji do ponownego uzyskania akredytacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 7518,74 zł - opłata za przeprowadzenie postępowania akredytacyjnego.

Jeśli nie uzyskasz akredytacji, nie otrzymasz zwrotu opłaty.

 • 1790,18 zł - opłata za certyfikat wydany przez Ministra Zdrowia.

Opłatę przelej na konto 69 1010 1010 0013 1322 3100 0000

Ile będziesz czekać

Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji otrzymasz po około 3 miesiącach.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji administracyjnej w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek do Ministra Zdrowia o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Do wniosku o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia lub utrzymania akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo lub kierunku położnictwo na określonym poziomie i profilu studiów dołącz załącznik Rodzaj i zakres informacji o ocenianym kierunku właściwy dla ocenianego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Czy ta strona była przydatna?