Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj operatora dystrybucyjnego o zmianie rodzaju mikroinstalacji lub jej mocy

Chcesz zmienić rodzaj mikroinstalacji lub jej moc? W takim razie obowiązkowo poinformuj o tym operatora dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w biurze operatora

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zmieniasz rodzaj lub moc umowną swojej mikroinstalacji, to poinformuj o tym fakcie swojego operatora dystrybucyjnego elektroenergetycznego (m.in. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa Operator). Chodzi o sytuacje, gdy dotychczasowa ilość energii elektrycznej wyprodukowana w mikroinstalacji jest zbyt mała (np. nie wystarcza ci na twoje potrzeby) lub zbyt duża. 

Jest to twój obowiązek, jeśli jesteś:

  • prosument energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, lub
  • przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców niebędącym prosumentem energii odnawialnej.

Pamiętaj!

Jeśli zmieniasz moc, którą masz w umowie powyżej wartości maksymalnie dopuszczalnej mocy (przyłączeniowej) – złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz podpisz nową umowę o przyłączenie mikroinstalacji.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może odmówić ci zwiększenia mocy mikroinstalacji przyłączonej do jego sieci, jeżeli wiąże się to z zagrożeniem dla systemu elektroenergetycznego lub nie istnieją ekonomiczne i techniczne warunki przyłączenia do sieci.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie złóż w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia zmian.

Pamiętaj: jeśli nie zrobisz tego w ciągu 14 dni grozi ci kara w wysokości 1000 zł.

Gdzie załatwisz sprawę

Poinformuj swojego operatora o zmianach. Operatora wyszukasz w wykazie operatorów systemów elektroenergetycznych na stronie URE.

Co zrobić krok po kroku

  1. Poinformuj swojego operatora dystrybucyjnego o zmianie rodzaju mikroinstalacji lub jej mocy

Wypełnij formularz na stronie internetowej tego operatora, do którego sieci przyłączona jest twoja mikroinstalacja. Możesz też skorzystać z przykładowego wzoru zgłoszenia, który znajdziesz poniżej.

Pamiętaj, że przeważnie operatorzy korzystają z tego samego wzoru co przy zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji.

W zgłoszeniu wpisz tylko dane nowej mikroinstalacji, którą zgłaszasz oraz dołącz wymagane dokumenty.

Jeśli korzystasz z pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo.

Przed złożeniem zgłoszenia upewnij się, że dołączyłeś do niego wszystkie wymagane przez danego operatora dokumenty.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie m.in. zawiera:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji;

2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Zgłoś aktualizację, jeśli moc umowna mikroinstalacji nie przekracza obecnej mocy przyłączeniowej.

Termin

Zgłoszenie złóż w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia zmian.

Pamiętaj: jeśli nie zrobisz tego w ciągu 14 dni grozi ci kara w wysokości 1000 zł.

  1. Operator oceni merytorycznie i formalnie twoje zgłoszenie

Jeśli w zgłoszeniu będzie czegoś brakować, to operator zwróci się do ciebie o uzupełnienie informacji. Zazwyczaj będziesz miał na to 14 dni kalendarzowych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Operator rozpatrzy twoje zgłoszenie, z chwilą gdy je otrzyma od ciebie.

Czy ta strona była przydatna?