Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj operatora dystrybucyjnego o zmianie rodzaju mikroinstalacji lub jej mocy

Chcesz zmienić rodzaj mikroinstalacji, magazyn energii elektrycznej użyty w mikroinstalacji lub jej łączną moc? Musisz poinformować o tym operatora dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w biurze lub na stronie internetowej operatora

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zmieniasz rodzaj i magazyn energii elektrycznej lub łączną moc umowną swojej mikroinstalacji, poinformuj o tym swojego operatora dystrybucyjnego elektroenergetycznego (między innymi: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa Operator) - zgłoś aktualizację danych mikroinstalacji.

Chodzi o sytuacje, gdy dotychczasowa ilość energii elektrycznej wyprodukowana w mikroinstalacji jest zbyt mała (na przykład nie wystarcza ci na twoje potrzeby) lub zbyt duża. 

Musisz zaktualizować dane mikroinstalacji, jeśli jesteś:

  • prosumentem energii odnawialnej, czyli odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji (w przypadku odbiorcy końcowego, który nie jest odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie może to stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej), lub
  • przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, niebędącym prosumentem energii odnawialnej.

Pamiętaj! Zgłoszenie aktualizacji danych mikroinstalacji możesz złożyć, jeśli jej moc umowna nie przekracza obecnej mocy przyłączeniowej. Jeśli zmieniasz moc, którą masz w umowie, powyżej wartości maksymalnie dopuszczalnej mocy (przyłączeniowej) – złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz podpisz nową umowę o przyłączenie mikroinstalacji.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może odmówić ci zwiększenia mocy mikroinstalacji przyłączonej do jego sieci, jeżeli wiąże się to z zagrożeniem dla systemu elektroenergetycznego lub nie istnieją ekonomiczne i techniczne warunki przyłączenia do sieci.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie złóż w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia zmian. Jeśli nie złożysz zgłoszenia w tym terminie, grozi ci kara w wysokości 1000 zł.

Gdzie załatwisz sprawę

Poinformuj swojego operatora o zmianach. Operatora wyszukasz w wykazie operatorów systemów elektroenergetycznych na stronie URE.

Co zrobić krok po kroku

  1. Poinformuj operatora dystrybucyjnego o zmianie rodzaju mikroinstalacji lub jej mocy

Wypełnij formularz zgłoszenia aktualizacji danych mikroinstalacji na stronie internetowej tego operatora, do którego sieci przyłączona jest twoja mikroinstalacja. W zgłoszeniu wpisz tylko dane nowej mikroinstalacji, którą zgłaszasz oraz dołącz wymagane dokumenty.

Pamiętaj, że operatorzy przeważnie korzystają z tego samego wzoru co przy zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji. Możesz też skorzystać z przykładowego wzoru zgłoszenia, który znajdziesz poniżej.

Przed złożeniem zgłoszenia upewnij się, że dołączyłeś do niego wszystkie dokumenty wymagane przez twojego operatora.

Jeśli korzystasz z pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie m.in. zawiera:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji;

2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Zgłoszenie złóż w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia zmian. Jeśli nie złożysz zgłoszenia w tym terminie, grozi ci kara w wysokości 1000 zł.

  1. Operator oceni merytorycznie i formalnie twoje zgłoszenie

Jeśli w zgłoszeniu będzie czegoś brakować, to operator zwróci się do ciebie o uzupełnienie informacji. Zazwyczaj będziesz miał na to 14 dni kalendarzowych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Operator rozpatrzy twoje zgłoszenie, z chwilą gdy je otrzyma od ciebie.

Warto wiedzieć

Zawieszenie lub zakończenie wytwarzania energii elektrycznej

Jeżeli chcesz:

  • zawiesić wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na okres od 30 dni do 24 miesięcy
  • całkowicie zakończyć wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,

musisz poinformować o tym operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci jest podłączona twoja mikroinstalacja. 

Informację musisz przekazać w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Czy ta strona była przydatna?