Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi

Importujesz artykuły rolno-spożywcze spoza Unii Europejskiej oraz z państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub eksportujesz je poza UE lub do państw spoza EOG? Zamierzasz produkować żywność lub ją magazynować? A może chcesz zajmować się obrotem żywności (oprócz sprzedaży detalicznej) lub jej porcjowaniem i pakowaniem? Pamiętaj, żeby zgłosić działalność, w przeciwnym razie grozi ci kara. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgłoś działalność, jeśli:

 • masz firmę wpisaną do CEIDG,
 • masz firmę wpisaną do KRS: spółkę kapitałową, spółkę osobową,
 • jesteś rolnikiem, który zajmuje się znakowaniem i pakowaniem jaj,
 • jesteś osobą fizyczną i prowadzisz tzw. „działalność nieewidencjonowaną" w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.

Do grupy przedsiębiorców zalicza się też wspólników spółki cywilnej w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że nie zgłaszasz działalności, jeśli:

 • jesteś rolnikiem i podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ponadto mieszkasz i prowadzisz w Polsce – samodzielnie i na własny rachunek – działalność rolniczą w gospodarstwie,
 • masz wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z upraw winorośli w Polsce,
 • produkujesz żywność dla siebie i sprzedajesz ją konsumentom w gospodarstwie,
 • prowadzisz sklep z żywnością,
 • handlujesz świeżymi owocami i warzywami, które są objęte normami UE,
 • zajmujesz się materiałem siewnym roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich oraz paszami.

Jak zmienić dane lub zakończyć działalność

Złóż to samo zgłoszenie, które służy do zgłaszania działalności, jeśli chcesz:

 • zmienić:
  • imię i nazwisko oraz adres, albo nazwę i siedzibę firmy,
  • przedmiot działalności, w tym informację o działalności eksportowej,
  • miejsce produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych;
 • zakończyć działalność.

W obu przypadkach złóż zgłoszenie do odpowiedniego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ciągu 7 dni od pojawienia się określonych okoliczności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie złóż nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Twoje zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz adres, albo nazwę i siedzibę twojej firmy,
 • numer w rejestrze KRS (jeśli go posiadasz) i numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • określenie przedmiotu działalności, w tym informację o działalności eksportowej,
 • miejsce produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.

Podaj swój numer telefonu, faksu lub adres e-mail. Urząd może skontaktować się z tobą, gdyby konieczne było uzupełnienie informacji.

Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem opłaty skarbowej).

Pamiętaj, że twoje dane podane w zgłoszeniu powinny być takie same jak te, które są w KRS lub CEIDG.

Zgłoszenie wypełnij drukowanymi literami, aby było czytelne.

Termin

Zgłoszenie złóż nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twoje zgłoszenie

Jeśli będzie brakowało informacji lub będą one wpisane błędnie, urząd skontaktuje się z tobą w celu ich uzupełnienia.

Jeśli twój dokument jest wypełniony poprawnie, urząd przyjmie twoje zgłoszenie. Nie czekaj na potwierdzenie, gdyż urząd go nie wydaje.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmuje twoje zgłoszenie, z chwilą gdy je otrzyma w wersji papierowej lub elektronicznej.

Warto wiedzieć

Kara grzywny

Pamiętaj, że jeśli nie zgłosisz wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych rozpoczęcia działalności, to grozi ci kara grzywny.

Kara grozi ci także wtedy, kiedy nie zgłosisz zakończenia działalności.

Czy ta strona była przydatna?