Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj numer REGON dla podmiotu, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS i RSPO

Chcesz założyć np. wspólnotę mieszkaniową, fundusz lub uczelnię? Mimo że twoja działalność nie wymaga wpisu do rejestrów CEIDG lub KRS czy systemu informacji oświatowej RSPO, to uzyskaj dla niej numer identyfikacyjny REGON. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dla niektórych działalności nie musisz mieć wpisu do rejestrów przedsiębiorców: Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobnie jest w przypadku, gdy twoja działalność nie jest w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Mimo to uzyskaj wpis do rejestru REGON. Numer REGON jest ci potrzebny, gdy:

  • działasz jako osoba prawna (np. szkoła wyższa) lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa);
  • nie prowadzisz działalności jako przedsiębiorca (np. masz indywidualne gospodarstwo rolne).

Pamiętaj, że możesz też uzyskać numer REGON dla jednostki lokalnej (np. filii, oddziału).

Jeśli chcesz założyć spółkę cywilną, przejdź do usługi Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od założenia działalności (np. uczelni czy wspólnoty mieszkaniowej).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy statystyczne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać m.in. określenie formy prawnej podmiotu, rodzaj zgłoszenia, numery identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, formę własności, informację o liczbie osób zatrudnionych, kody wykonywanych rodzajów działalności.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Złóż wniosek na formularzu:

  • RG-OP  jeśli jesteś osoba prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO;
  • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają założenie działalności (np. akt założycielski uczelni).

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od założenia działalności (np. uczelni czy wspólnoty mieszkaniowej).

  1. Dostaniesz numer identyfikacyjny REGON

Urząd wpisze ciebie do rejestru i nada ci numer REGON. Potwierdzeniem wpisu jest zamieszczenie informacji o twojej działalności na stronie internetowej GUS.

Możesz wydrukować informację o wpisie do rejestru REGON. W tym celu przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie wpisu.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

Warto wiedzieć

Informuj urząd o zmianach

Pamiętaj, żeby powiadamiać urząd o zmianach dotyczących wpisu. To jest twój obowiązek. Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się nowych okoliczności. Skorzystaj z tych samych formularzy, które służą do uzyskania wpisu do rejestru REGON.

Czy ta strona była przydatna?