Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaktualizuj w rejestrze REGON dane podmiotu, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS i RSPO

Chcesz zmienić dane, na przykład twojej uczelni lub wspólnoty mieszkaniowej? Pamiętaj, żeby zgłosić to w urzędzie statystycznym. Jest to twój obowiązek, jeśli twoja działalność nie wymaga wpisu do rejestrów CEIDG lub KRS czy systemu informacji oświatowej RSPO. W ten sposób uaktualnisz swoje dane dotyczące wpisu w rejestrze REGON. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli uzyskasz numer REGON jako inny podmiot niż wpisany do rejestrów CEIDG, KRS, musisz informować urząd o zmianach dotyczących twojego wpisu .

Podobnie jest w przypadku, gdy twoja działalność nie jest zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Pamiętaj, żeby uaktualniać też dane dotyczące twojego numeru dla jednostki lokalnej (na przykład filii lub oddziału).

Jeśli chcesz zmienić w rejestrze dane dotyczące spółki cywilnej, zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy statystyczne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o zmianę danych we wpisie do rejestru REGON

Dokumenty

Złóż wniosek na formularzu:

  • RG-OP – jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO;
  • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Wniosek o zmianę danych złóż na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają zmianę danych o twojej działalności.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo.

Termin

Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się zmian.

  1. GUS udostępni zmienione dane na swojej stronie internetowej

Udostępnienie danych na stronie GUS jest równoznaczne z potwierdzeniem zmiany wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o wpisie. Aby to zrobić, przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie wpisu.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Zmiana danych na stronie internetowej GUS pojawi się, kiedy GUS uaktualni wpis w rejestrze REGON. Zwykle odbywa się to w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o aktualizację.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli GUS zauważy braki formalne wniosku, wezwie cię do ich usunięcia. Jeżeli Prezes GUS odmówi wpisu aktualizacji danych, to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie złóż do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Prezesa GUS.

Czy ta strona była przydatna?