Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Masz nowy, niezarejestrowany dotąd samochód, który przeszedł zmiany konstrukcyjne i chcesz z niego korzystać? Musisz najpierw potwierdzić jego stan dopuszczeniem jednostkowym pojazdu. O tym na czym ono polega i w jaki sposób je zdobyć – dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dopuszczenie jednostkowe składa się z dwóch etapów:

 • etap I - przeprowadzenie badań;
 • etap II - uzyskanie decyzji w Transportowym Dozorze Technicznym.

Dopuszczenie jednostkowe potwierdza, że pojazd spełnia odpowiednie wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej. Dopuszczeniu jednostkowemu podlega samochód, który:

 • przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Polski nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE, albo świadectwa homologacji typu, bądź
 • uzyskał świadectwo homologacji typu albo świadectwo homologacji typu WE, jednak przed rejestracją przeszedł istotne zmiany konstrukcyjne.

Dopuszczenie jednostkowe SAM-a

Jesteś właścicielem pojazdu marki SAM (samochodu zbudowanego samodzielnie przy wykorzystaniu własnej konstrukcji)? Zanim go zarejestrujesz, obowiązkowo musisz przejść procedurę dopuszczenia jednostkowego takiego pojazdu.

Kto składa wniosek

Wniosek o udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu możesz złożyć będąc:

 • właścicielem;
 • producentem;
 • importerem;
 • upoważnionym przedstawicielem, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Uwaga

O dopuszczenie jednostkowe nie musisz występować w przypadku:

 • tramwaju;
 • trolejbusu;
 • samochodu specjalnego, np. auta Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, itd.;
 • pojazdu do użytku w kamieniołomach, portach i na lotniskach oraz placach budowy;
 • pojazdu wolnobieżnego i wykorzystywanego w zawodach sportowych.

Gdzie załatwisz sprawę

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś się do jednostki uprawnionej do przeprowadzenia badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego

Wykaz jednostek znajdziesz na stronie TDT.

Ile zapłacisz

Koszty badań są ustalane indywidualnie przez jednostki uprawnione.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Jak uzyskać dokument?
Świadectwo homologacji typu pojazdu

Jeśli nie posiadasz świadectw homologacji typu, załącz inne dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach EKG ONZ.

Dokument informacyjny dołącz w zależności od kategorii pojazdu. Podział kategorii znajdziesz w załączniku nr 2 do ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Termin

Zgłoś się na badanie przed złożeniem wniosku do Transportowego Dozoru Technicznego.

 1. Otrzymasz sprawozdanie z badań

Po badaniu jednostka przygotuje trzy egzemplarze sprawozdania. Otrzymasz dwa z nich.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Sprawozdanie otrzymasz po wykonaniu badań.

 1. Wnieś opłatę

Ile zapłacisz

800 zł

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

W momencie składania wniosku.

 1. Złóż wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Ile zapłacisz

17 zł (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika).

Dokumenty

Termin

Wniosek złóż po otrzymaniu sprawozdania z badania.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz decyzję o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś to możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Uznanie dopuszczenia jednostkowego

Jeśli twój pojazd otrzymał już dopuszczenie jednostkowe w innym kraju UE, możesz złożyć wniosek do Dyrektora TDT o uznanie tego dopuszczenia. Za uznanie zapłacisz 800 zł.

Czy ta strona była przydatna?