Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewodnik górski – uzyskanie identyfikatora potwierdzającego uprawnienia

Jeśli pracujesz jako przewodnik górski? Musisz posiadać aktualny identyfikator, który poświadcza twoje uprawnienia. Poniżej dowiesz się jak uzyskać identyfikator.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy przewodnik górski, któremu nadano uprawnienia posiada legitymację przewodnika górskiego i identyfikator. Identyfikator musisz nosić w widocznym miejscu i okazywać kontrolującym (policji, straży miejskiej), jeśli pracujesz jako przewodnik górski. Identyfikator jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania. Musisz wymienić go na nowy po upływie terminu ważności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek po upływie terminu ważności, tj. 5 lat od daty wydania identyfikatora.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Jeśli nie mieszkasz w Polsce złóż wniosek do do marszałka województwa, który nadał ci uprawnienia.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie aktualnego identyfikatora przewodnika górskiego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko wnioskodawcy;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu i adres mailowy;
 • nazwę posiadanych uprawnień;
 • numer legitymacji przewodnika górskiego;
 • datę ważności dotychczasowego identyfikatora;
 • nazwę marszałka województwa wystawiającego identyfikator.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dołącz 1 fotografię legitymacyjną o wymiarach 3 cm x 4 cm.

Termin

Złóż wniosek po upływie terminu ważności, tj. 5 lat od daty wydania identyfikatora.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz zdjęcia), urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia braków w podanym terminie. Jeśli ich nie usuniesz, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Wygenerowanie i wydanie identyfikatora przewodnika górskiego

W przypadku poprawności i kompletności danych, urząd:

 • zleca wykonanie (wygenerowanie) odpowiedniego identyfikatora
 • aktualizuje dane w ewidencji o wydaniu nowego identyfikatora i terminie jego ważności

Nowy, aktualny identyfikator otrzymasz pocztą lub możesz go odebrać w urzędzie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Identyfikator zawiera:

 • numer identyfikatora;
 • nazwa marszałka województwa wystawiającego identyfikator;
 • nazwa uprawnień po polsku i angielsku;
 • imię, nazwisko posiadacza;
 • fotografię posiadacza;
 • datę ważności identyfikatora.

Wzór identyfikatora zawiera Załącznik nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Jak długo jest ważna legitymacja

Legitymacja przewodnika górskiego jest ważna bezterminowo i nie podlega wymianie, chyba że ją zagubisz, zniszczysz lub uszkodzisz albo zmienią się dane w niej zapisane.

Czy ta strona była przydatna?