Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Fizjoterapeuta – zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu

Nie chcesz już wykonywać zawodu fizjoterapeuty w Polsce? Zgłoś to do Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Nie wykonujesz już zawodu fizjoterapeuty a nadal masz wpis w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów (KRF) oraz posiadasz dokument "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"? Jeśli tak, to złóż oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Na tej podstawie, Krajowa Rada Fizjoterapeutów wykreśli twój wpis w rejestrze.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA FIZJOTERAPEUTÓW W WARSZAWIE Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Oświadczenie złóż osobiście lub wyślij na adres Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, z dopiskiem "zrzeczenie się pwz".

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać dane składającego oświadczenie:

 • imię, nazwisko
 • adres do korespondencji
 • nr Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • treść oświadczenia:

"Niniejszym oświadczam, że na podstawie art 26 pkt 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty zrzekam się prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty"

 • podpis składającego oświadczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

 • nazwisko i imię/imiona
 • nr PESEL
 • fotografię posiadacza dokumentu,
 • numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • seria i numer dokumentu
 • data i numer uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów
Jak uzyskać dokument?
Fizjoterapeuta – zmiana danych Uzyskaj prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów wykreśli cię z rejestru

Izba poinformuje cię o wykreśleniu twojego wpisu z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Składki po wykreśleniu z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Jeśli nadpłacisz składki członkowskie, to zostaną one zwrócone na numer rachunku, z którego dokonano opłaty.

Ponowny wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu, nie wyklucza możliwości ponownego wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W każdym przypadku, posiadanie tego prawa wiąże się z członkostwem w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów i obowiązkiem opłacania składek członkowskich. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek członka KIF istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłaty składek lub ich obniżenia.

Czy ta strona była przydatna?