Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na przywóz do Polski albo wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Chcesz np. sprowadzać środki odurzające lub substancje psychotropowe? Zanim je wwieziesz do Polski, uzyskaj odpowiednie pozwolenie. Pozwolenie wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dzięki pozwoleniu możesz:

 • wprowadzać na unijny obszar celny środki lub substancje (przywóz);
 • przewozić środki lub substancje z innych krajów unijnych do Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie).

Kto może dostać pozwolenie

Jeśli chcesz np. przywozić do Polski środki odurzające lub substancje psychotropowe, złóż wniosek o pozwolenie.

Postaraj się też o taki dokument, jeśli wytwarzasz, przetwarzasz, przerabiasz takie środki czy substancje albo zajmujesz się ich dystrybucją lub obrotem hurtowym.

Uzyskaj pozwolenie też dla jednostki naukowej (np. uczelni czy instytutu badawczego), jeśli wytwarzasz, przetwarzasz, przerabiasz lub prowadzisz badania naukowe zgodnie ze swoją działalnością statutową.

Aby urząd wydał ci pozwolenie, musisz mieć najpierw zezwolenie na prowadzenie działalności dotyczącej importu środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Pozwolenie na przywóz dostajesz dla każdej przesyłki, którą przywozisz na teren Polski.

Skład celny i wolne obszary celne

Pamiętaj, że nie możesz przywozić do:

 • składu celnego - środków odurzających;
 • do wolnych obszarów celnych - środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Przewóz środków lub substancji przez Polskę

Możesz przewieźć przez teren Polski środki odurzające lub substancje psychotropowe, jeśli masz pozwolenie na wywóz dla każdej przesyłki wydane przez odpowiednie władze kraju, z którego importujesz towar.


Przywóz na własny użytek

Jeśli przywozisz środki lub substancje potrzebne ci w leczeniu, to GIF wyda ci dokumenty umożliwiające przywóz na podstawie recepty lub dokumentacji medycznej dotyczącej przyjmowania danego środka lub substancji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed planowanym przywozem towaru.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia

Dokumenty

Jeśli nie dołączysz dowodu opłaty za złożenie wniosku, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

Termin

Wniosek złóż przed planowanym przywozem towaru.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki masz co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym przez urząd terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeśli nie zdążysz poprawić wniosku i załączników w podanym terminie, zwróć się do urzędu o zawieszenie rozpatrywania twojej sprawy. Pamiętaj, że urząd zawiesi postępowanie, jeśli nie sprzeciwiają się temu pozostali jego uczestnicy lub nie zagraża to interesowi społecznemu.

Urząd może też podczas kontroli sprawdzić, czy informacje w twoim wniosku są prawdziwe, a ty spełniasz warunki dotyczące prowadzenia działalności związanej z pozwoleniem.

 1. Urząd wyda ci pozwolenie

Jeśli spełniasz warunki oraz wniesiesz opłatę, urząd wyda ci pozwolenie w formie papierowej.

Twoje pozwolenie jest ważne przez 3 miesiące od daty jego wystawienia. Dokument sporządzany jest w językach polskim i angielskim.

Urząd wydaje 4 egzemplarze pozwolenia, z czego:

 • ty dostaniesz jeden,
 • kolejny dokument zachowuje Główny Inspektor Farmaceutyczny,
 • trzeci egzemplarz otrzymają odpowiednie instytucje z kraju, z którego przywozisz towar (lub kraju wewnątrzwspólnotowej dostawy),
 • ostatni dokument:
  • przy przywozie – dołącz do zgłoszenia celnego na polskiej granicy; kiedy urząd celny potwierdzi przywóz na obszar celny  UE, zwraca dokument do GIF;
  • przy wewnątrzwspólnotowej dostawie – potwierdź go podając datę przywiezienia towaru do Polski, a potem przekaż do GIF.

Pamiętaj, że jeśli nie spełniasz wymagań lub nie zapłacisz za złożenie wniosku, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

Dokumenty

Pozwolenie otrzymasz w formie papierowego dokumentu.

Ile zapłacisz

100 zł

W tytule wpłaty określ dokładnie rodzaj pozwolenia oraz podaj nazwę przywożonego produktu. Opłatę za złożenie wniosku wpłać na konto Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

+ 17 zł za ewentualne pełnomocnictwo.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, to masz prawo się od niej odwołać. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złóż do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dzięki temu decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Informuj urząd o zmianach

Twoim obowiązkiem jest powiadamiać urząd o wszelkich zmianach danych zawartych w pozwoleniu.

Naruszenia

Jeśli urząd stwierdzi, że prowadzisz działalność niezgodnie z pozwoleniem, może wezwać cię do usunięcia powstałych nieprawidłowości. Urząd wyznaczy ci termin na ich usunięcie.

Cofnięcie pozwolenia

Urząd może cofnąć ci pozwolenie, jeśli uzna to za konieczne. Jest to możliwe, gdy urząd uzna, że:

 • nie spełniasz warunków wymaganych dla pozwolenia,
 • nie usuniesz w wyznaczonym przez urząd terminie naruszeń.

Taka decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Sprawozdania z działalności

Po tym, jak uzyskasz pozwolenie na przywóz do Polski środków odurzających lub substancji psychotropowych, twoim obowiązkiem jest sporządzać sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności określonej w twoim pozwoleniu składasz do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawozdanie dotyczy działalności prowadzonej w danym roku kalendarzowym.

Czy ta strona była przydatna?