Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Potrzebujesz zaświadczenia z KRK? Takie zaświadczenie będzie ci potrzebne na przykład kiedy startujesz w przetargu lub starasz się o koncesję i musisz wykazać, że członkowie organów spółki nie byli karani lub gdy chcesz pracować na stanowisku, które wymaga niekaralności. Sprawdź, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w sądzie (osobiście lub przez pełnomocnika)

Załatw online

Jeśli chcesz wystąpić o zaświadczenie z KRK drogą elektroniczną musisz mieć podpis kwalifikowany albo Profil Zaufany oraz konto w systemie e-KRK.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może uzyskać informacje z KRK 

Każda osoba fizyczna i każdy podmiot zbiorowy, na przykład spółka osobowa lub kapitałowa, ma prawo uzyskać informację, czy w Krajowym Rejestrze Karnym zgromadzono dane na jego temat.

Podmiot zbiorowy może również uzyskać informacje na temat członków swoich organów (zarządu) lub swoich pracowników. Spółka składając wniosek musi podać podstawę prawną do uzyskania takiego zaświadczenia z KRK.

Jakie informacje są w KRK

W Krajowym Rejestrze Karnym znajdują się informacje o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • przeciwko, którym warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • nieletnich
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu
 • poszukiwanych listem gończym
 • tymczasowo aresztowanych
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek możesz złożyć w dowolnym Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych lub w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego znajdującego się przy ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zapytanie o udzielenie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym

Zapytanie do KRK możesz złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie. Jeśli chcesz wystąpić o zaświadczenie z KRK drogą elektroniczną musisz mieć podpis kwalifikowany albo Profil Zaufany oraz konto w systemie e-KRK.

Ważne! Zapytanie o udzielenie informacji możesz złożyć przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych. Przeczytaj praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

 1. Uzyskanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym

Pracownik biura (punktu) informacyjnego przystawi na twoim wniosku lub formularzu zapytań odpowiednią pieczątkę, na przykład że nie figurujesz w kartotece Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek wraz z pieczątką ma moc zaświadczenia.

W przypadku, gdy o zaświadczenie wystąpiłeś drogą elektroniczną, to na swoje konto w systemie e-KRK otrzymasz dokument w postać pliku XML, który możesz zapisać na informatycznym nośniku danych (na przykład pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK.

Pamiętaj! Wydruk nie jest dokumentem. Możesz posługiwać się tylko elektroniczną wersją.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Ile zapłacisz

 • 30 zł - koszt uzyskania zaświadczenia o osobie lub o podmiocie zbiorowym metodą tradycyjną: osobiście lub listownie. Opłatę możesz wnieść:
 • 20 zł - koszt uzyskania zaświadczenia o osobie lub o podmiocie zbiorowym za pomocą systemu e-KRK. Opłatę za zaświadczenie uzyskane drogą elektroniczną możesz wnieść wyłącznie za pomocą systemów płatności udostępnionych w systemie e-KRK.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

  Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

  Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania. Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, czyli małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.​

Ile będziesz czekać

To ile będziesz czekać na informację, zależy od tego w jaki sposób składasz wniosek:

 • listownie – urząd wyśle informację najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.
 • osobiście – informację uzyskasz od razu, gdy będziesz składać wniosek. W wyjątkowych sytuacjach informację możesz dostać później, jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. 
 • przez internet – informacja jest wysyłane zazwyczaj tego samego dnia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, na twoje konto w systemie KRK.

Warto wiedzieć

Zapytanie do rejestru karnego innego państwa UE

Każdy obywatel lub rezydent państwa członkowskiego Unii Europejskiej może złożyć zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego w Polsce oraz rejestru karnego innego państwa UE na temat swojej osoby, jeżeli:

 • jest lub był obywatelem państwa do którego kierowane jest zapytanie
 • jest lub był rezydentem państwa UE do którego kierowane jest zapytanie.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji o uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności można znaleźć na stronie gov.pl.

Czy ta strona była przydatna?