Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności pocztowej

Chcesz czasowo zawiesić prowadzenie działalności pocztowej? Zgłoś ten fakt Prezesowi UKE. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zgłoszenie podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wykonującym działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, musisz zgłosić do Prezesa UKE fakt zawieszenia wykonywania działalności pocztowej w terminie 14 dni od dnia zawieszenia tej działalności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zawieszenie w ciągu 14 dni od dnia zawieszenia działalności pocztowej.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zgłoś zawieszenie działalności pocztowej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zgłoszenia określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej.

Termin

Zgłoś zawieszenie w ciągu 14 dni od dnia zawieszenia działalności pocztowej.

  1. Wprowadzenie informacji o zawieszeniu działalności do rejestru operatorów pocztowych

UKE zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem zamieszcza informację o zawieszeniu działalności pocztowej przez operatora w rejestrze operatorów pocztowych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd zajmie się twoją sprawą jak najszybciej.

Warto wiedzieć

Kary

W przypadku, gdy operator nie zgłosi zawieszenia wykonywania działalności pocztowej, UKE może nałożyć kary pieniężne w wysokości do 2% przychodów ogółem osiągniętych przez operatora pocztowego z działalności pocztowej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary. Natomiast w przypadku gdy okres wykonywania działalności jest krótszy niż jeden rok za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty 500 000 euro.

Czy ta strona była przydatna?