Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreśl z rejestru REGON podmiot, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS, RSPO

Chcesz zlikwidować np. uczelnię lub fundusz? W takim razie złóż wniosek do urzędu statystycznego o wykreślenie działalności. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Twoim obowiązkiem jest informować urząd o zmianach dotyczących twojego wpisu po tym, jak uzyskasz numer REGON jako inny podmiot niż wpisany do rejestrów CEIDG, KRS lub RSPO. Dotyczy to także skreślenia twojego wpisu z rejestru REGON.

Pamiętaj, żeby z rejestru wykreślić też twoją jednostkę lokalną (np. filię, oddział).

Jeśli chcesz z rejestru skreślić spółkę cywilną, to przejdź do usługi Wykreśl z rejestru REGON spółkę cywilną.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od pojawienia się okoliczności dotyczących skreślenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy statystyczne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o skreślenie z rejestru REGON

Dokumenty

Złóż wniosek na formularzu:

  • RG-OP – jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO;
  • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Wniosek o skreślenie z rejestru złóż na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu.

Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają zakończenie twojej działalności.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od pojawienia się okoliczności dotyczących skreślenia.

  1. Dostaniesz potwierdzenie o skreśleniu z rejestru REGON

Potwierdzenie skreślenia pojawi się, kiedy GUS uaktualni dane w rejestrze REGON na swojej stronie internetowej.

Udostępnienie danych na stronie GUS jest potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o skreśleniu. Aby to zrobić, przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Podanie możesz złożyć w dowolnym terminie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- podstawę prawną wydania zaświadczenia,

- dane określonego urzędu statystycznego,

- datę wystawienia dokumentu,

- pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez dyrektora GUS,

- informację, że określony numer identyfikacyjny REGON, który został nadany podmiotowi o wskazanej w dokumencie nazwie, został skreślony z rejestru REGON zgodnie z podaną datą zakończenia działalności.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd statystyczny wykreśli z rejestru informacje o twojej działalności (np. uczelni lub funduszu) po tym, jak złożysz wymagane dokumenty. Potwierdzenie z informacją o dacie skreślenia dostaniesz, kiedy nowe dane pojawią się na stronie GUS.

Czy ta strona była przydatna?