Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreśl z rejestru REGON podmiot, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS, RSPO

Chcesz zlikwidować podmiot, podmiot który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS lub RSPO? W takim razie złóż wniosek do urzędu statystycznego o wykreślenie działalności. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli uzyskasz numer REGON jako inny podmiot niż wpisany do rejestrów CEIDG, KRS lub do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, musisz informować urząd o zmianach dotyczących twojego wpisu. Dotyczy to także skreślenia wpisu z rejestru REGON.

Pamiętaj, żeby z rejestru wykreślić też twoją jednostkę lokalną, na przykład filię lub oddział.

Jeśli chcesz wykreślić spółkę cywilną, to przejdź do usługi wykreśl z rejestru REGON spółkę cywilną.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od pojawienia się okoliczności dotyczących skreślenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy statystyczne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o skreślenie z rejestru REGON

Dokumenty

Złóż wniosek na formularzu:

  • RG-OP – jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO
  • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Wniosek o skreślenie z rejestru złóż na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu.

Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają zakończenie twojej działalności. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od pojawienia się okoliczności dotyczących skreślenia.

  1. GUS skreśli twój wpis w rejestrze REGON

GUS wykreśli dane w rejestrze REGON na swojej stronie internetowej. Udostępnienie danych na stronie GUS jest potwierdzeniem wykreślenia twojego wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o skreśleniu. Aby to zrobić, przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie.

Możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Podanie możesz złożyć w dowolnym terminie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- podstawę prawną wydania zaświadczenia,

- dane określonego urzędu statystycznego,

- datę wystawienia dokumentu,

- pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez dyrektora GUS,

- informację, że określony numer identyfikacyjny REGON, który został nadany podmiotowi o wskazanej w dokumencie nazwie, został skreślony z rejestru REGON zgodnie z podaną datą zakończenia działalności.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Urząd statystyczny wykreśli z rejestru informacje o twojej działalności po tym, jak złożysz wymagane dokumenty. Potwierdzenie z informacją o dacie skreślenia dostaniesz, kiedy nowe dane pojawią się na stronie GUS.

Czy ta strona była przydatna?