Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na eksploatację urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu

Masz fabrykę lub zakład, w którym chcesz wykorzystywać kotły parowe, wózki widłowe lub żurawie? Musisz najpierw wystąpić o zezwolenie na ich eksploatację. O tym jak to załatwić, przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wszystkie urządzenia techniczne, które na skutek:

 • rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne;
 • wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu;
 • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu

stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia i środowiska, podlegają dozorowi technicznemu. Możesz korzystać z nich wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na ich eksploatację. Wyda ci je najbliższy Oddział Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Zanim to nastąpi, inspektor dozoru technicznego wykona – w twojej obecności lub obecności upoważnionej przez ciebie osoby – czynności dozoru technicznego m. in.: badania stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania oraz przeprowadzi próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia, a także w warunkach jego pracy.

Po wykonaniu badania inspektor sporządzi protokół z wykonania czynności dozoru technicznego, którego odbiór musisz potwierdzić (lub upoważniona przez ciebie osoba).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały Urzędu Dozoru Technicznego

Wniosek wraz z załącznikami złóż w najbliższym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Pamiętaj!

 • Do wniosku dołącz 2 egzemplarze dokumentacji technicznej (oryginał + kopia). Wzory załączników dotyczące urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń transportu bliskiego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • Jeśli wniosek dotyczy większej ilości urządzeń, dołącz wykaz urządzeń
 1. Urząd weryfikuje twój wniosek

Pracownik oddziału sprawdzi, czy dołączyłeś wszystkie niezbędne dokumenty i przyjmie twój wniosek. Jeśli czegoś w nim brakuje, bądź załączone dokumenty nie są odpowiednie – musisz uzupełnić braki w terminie co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie – twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana

 1. Urząd przeprowadza badania urządzenia

Musisz (lub wskazana przez ciebie osoba) być obecny podczas badania urządzenia, którego dokonają inspektorzy UDT. Sprawdzą oni przedłożoną dokumentację i dokonają prób technicznych. Zbadają również stan urządzenia i jego zgodność z dokumentacją.

 1. Podpisanie protokołu badania

Inspektor przygotuje protokół, który ty lub wyznaczona osoba musi podpisać. Jeśli nie zechcesz go odebrać, dostaniesz go pocztą.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Możesz uzyskać e-protokół, wyrażając zgodę na wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną

 1. Urząd wyda ci zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym

Po badaniu z wynikiem pozytywnym UDT wyda ci decyzję zezwalającą na eksploatację i ustali formę dozoru technicznego. Twoje urządzenie zostanie objęte dozorem technicznym. Dostaniesz pocztą decyzję o zezwoleniu na eksploatację razem z „księgą rewizyjną urządzenia”. Musisz w niej przechowywać zbiór protokołów dotyczących urządzenia.

Jeśli wyniki badań będą negatywne, inspektor UDT wyda decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia.

Dokumenty

Termin

Zezwolenie otrzymasz od razu po badaniu, jeśli jego wynik będzie pozytywny.

Ile zapłacisz

Wysokość opłat za godzinę pracy jednostek dozoru technicznego znajdziesz w tym rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do ministra właściwego do spraw rozwoju w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji – wtedy decyzja szybciej się uprawomocni. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał ci zezwolenie, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania zezwolenia.

Czy ta strona była przydatna?