Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zamierzasz prowadzić bar, kawiarnię lub food trucka? Zanim rozpoczniesz działalność, uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu

Jeśli chcesz prowadzić działalność na rynku spożywczym i planujesz produkować żywność lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musisz uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid).

Do rejestru muszą zostać wpisane wszystkie zakłady, czyli obiekty stałe oraz obiekty i urządzenia ruchome i tymczasowe, w których produkujesz żywność (albo materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością) lub, z których wprowadzasz ją na rynek.

Musisz uzyskać wpis do rejestru, jeśli:

 • produkujesz lub sprzedajesz żywność, która nie pochodzi od zwierząt
 • sprzedajesz produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej
 • produkujesz lub sprzedajesz żywność, która zawiera zarówno środki spożywcze niezwierzęce, jak i produkty zwierzęce
 • prowadzisz zakład działający na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym także recyklingiem.

Jeżeli chcesz produkować żywność pochodzenia zwierzęcego, musisz uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających Inspekcji Weterynaryjnej.

Możesz działać na rynku spożywczym jako przedsiębiorca, rolnik, a także prowadząc działalność nierejestrową.

Pamiętaj! Jeżeli prowadzisz działalność nierejestrową, to nadal musisz spełnić wszystkie wymagania stawiane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dotyczy to także obowiązku uzyskania wpisu do rejestru.

Przeczytaj więcej o działalności nierejestrowej.

W jakich przypadkach wystarczy wpis bez zatwierdzenia

W zależności od typu działalności, jaką chcesz prowadzić, musisz:

 • uzyskać wpis do rejestru albo
 • uzyskać decyzję o zatwierdzeniu zakładu przez Sanepid i wpis do rejestru

Możesz rozpocząć działalność po wpisie do rejestru, bez zatwierdzenia, w przypadku:

 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich
 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności
 • obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • gospodarstw agroturystycznych
 • podmiotów będących drobnymi producentami wina z upraw własnych w rozumieniu ustawy o wyrobach winiarskich w ilości mniejszej niż 1000 hektolitrów w roku winiarskim
 • przedsiębiorców wyrabiających określone w ustawie o wyrobach winiarskich wyroby winiarskie z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych lub z miodu z własnej pasieki
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego
 • sklepów zielarskich
 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie
 • producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet
 • zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem
 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną
 • podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego
 • podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W jakich przypadkach zakład musi zostać zatwierdzony przez Sanepid

Jeśli twoja działalność nie została wymieniona wśród działalności, które nie wymagają zatwierdzenia, musisz złożyć wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów.

Zatwierdzenie zakładu to kontrola Sanepidu, który sprawdzi czy zakład spełnia określone normy sanitarne wynikające z przepisów unijnych.

Sanepid w trakcie kontroli będzie sprawdzał twój zakład między innymi pod kątem wyposażenia, wystroju, konstrukcji, rozmieszczenia i wielkości pomieszczeń, które służą do produkcji żywności, zaopatrzenia ich w wodę czy wentylację. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

Złóż wniosek do powiatowego lub granicznego państwowego inspektora sanitarnego, który jest właściwy ze względu na siedzibę twojego zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład.

Ta zasada dotyczy cię również, jeśli w swojej działalności wykorzystujesz obiekty lub urządzenia ruchome (pojazdy, food trucki, przyczepy gastronomiczne)

Jeżeli produkujesz lub handlujesz żywnością z tak zwanych automatów – złóż wniosek do powiatowego lub granicznego państwowego inspektora sanitarnego, który jest właściwy ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych urządzeń.

Jeśli w swojej działalności wykorzystujesz obiekty lub urządzenia tymczasowe (namioty gastronomiczne, kioski i pawilony uliczne) – złóż wniosek do powiatowego lub granicznego państwowego inspektora sanitarnego, odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez twój zakład.

Sprawdź adresy powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Uwaga! Zanim złożysz wniosek do inspektora granicznego, upewnij się telefonicznie, czy jest on właściwy w twojej sprawie. W niektórych przypadkach wniosek należy złożyć do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, mimo że zakład ma siedzibę na przykład na terenie lotniska.

Inspektor graniczny odpowiada za sprawy dotyczące terenów na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich, a także jednostek na wodach terytorialnych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez interent. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd oceni formalnie twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest poprawny oraz czy zawiera wszystkie dokumenty potrzebne do rozpatrzenia twojej sprawy.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne, na przykład pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów, urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni.

Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd skontroluje twój zakład

Urząd przeprowadzi kontrolę w twoim zakładzie. Jeśli jej wynik będzie pozytywny, dostaniesz zatwierdzenie oraz wpis do rejestru.

Jeśli w twoim zakładzie są uchybienia, ale spełnia on wszystkie wymagania dotyczące warunków i wyposażenia, dostaniesz warunkowe zatwierdzenie zakładu. Takie warunkowe zatwierdzenie jest ważne przez 3 miesiące. Po tym czasie złóż znowu wniosek o zatwierdzenie zakładu.

 Jeśli podczas ponownej kontroli, która odbędzie się w ciągu 3 miesięcy, okaże się, że:

 • twój zakład spełnia wymagania - to dostaniesz bezwarunkowe zatwierdzenie
 • mimo usunięcia uchybień twój zakład nadal nie spełnia wymagań - urząd przedłuży ci warunkowe zatwierdzenie o kolejne 3 miesiące. Po tym czasie znów złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu
 • w twoim zakładzie są poważne nieprawidłowości - urząd odmówi zatwierdzenia twojego zakładu.

Pamiętaj! Zatwierdzenie warunkowe nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

W trakcie kontroli urzędnik może sprawdzić między innymi:

 • ogólny stan techniczny lokalu
 • czy produkty są przechowywane w odpowiedni sposób
 • czy personel jest odpowiednio przeszkolony i posiada wszystkie niezbędne zaświadczenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkowym zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja o zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Dostaniesz decyzję o zatwierdzeniu zakładu lub decyzję o warunkowym zatwierdzeniu zakładu.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli sanitarnej

Kiedy urząd wyda decyzję o zatwierdzeniu – nawet warunkowym – twojego zakładu, to następnie wpisze go do rejestru zakładów.

Ponadto dostaniesz zaświadczenie o wpisie do rejestru. Dokument zawiera numer wpisu zakładu do rejestru i jest zarazem potwierdzeniem, że twój zakład znajduje się pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

Dokumenty

Termin

Urząd wyda ci zaświadczenie w ciągu 14 dni od zatwierdzenia (także warunkowego) twojego zakładu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna – o ile urzędnicy kontrolujący twój zakład nie dopatrzą się żadnych uchybień.

Jeśli urzędnicy stwierdzą nieprawidłowości w twoim zakładzie, musisz zapłacić opłatę.

 • 52 zł – opłata za rozpoczęcie kontroli
 • 17 zł – opłata za każdą rozpoczętą godzinę trwania kontroli.

Minimalna opłata wyniesie więc 69 zł.

Poniesiesz też koszt ponownej wizyty urzędników w twojej firmie, po usunięciu stwierdzonych wcześniej uchybień. Wtedy także zapłacisz 52 zł za rozpoczęcie kontroli oraz również 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę jej trwania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 14 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną w twojej sprawie, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego za pośrednictwem państwowego inspektora sanitarnego, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Sanepid może kontrolować twój zakład również w trakcie jego funkcjonowania. Może cię o tym wcześniej poinformować, ale kontrola może być także niezapowiedziana.

Przeczytaj, jakie wymagania trzeba spełnić przed wprowadzeniem na rynek produktów spożywczych.

Czy ta strona była przydatna?