Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca podatkowy – zmiana danych

Jesteś doradcą podatkowym i zmieniły się twoje dane – np. adres lub nazwisko? Musisz ten fakt zgłosić. Szczegóły poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każda osoba fizyczna będącą doradcą podatkowym ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • oznaczenia miejsca zamieszkania,
 • oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),
 • rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajach zatrudnienia,
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby.

Doradca podatkowy ma 30 dni na zgłoszenie zmiany danych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 3/310, 02-362 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zawiadom o zmianie danych podlegających wpisowi na listę doradców podatkowych

Wnioskodawca składa zawiadomienie o zmianie danych objętych wpisem na listę doradców podatkowych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Zawiadomienie składane jest poprzez serwis www.mdoradca.pl. Wnioskodawca loguje się na własne konto, gdzie ma możliwość wypełnienia zawiadomienia o zmianie danych. Zmiany dokonywane są automatycznie w systemie, jednak na liście doradców podatkowych będą widoczne dopiero w ok. 3 dni po dosłaniu przez wnioskodawcę podpisanej własnoręcznie, papierowej bądź elektronicznej wersji zawiadomienia o zmianie danych do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Wersja elektroniczna musi być uwierzytelniona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zawiadomienie zawiera informacje o danych wnioskodawcy, które uległy zmianie.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Wnioskodawca składa jedno z wymienionych zawiadomień.

Termin

W ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

 1. Zmiana danych objętych wpisem na listę doradców podatkowych

Po wpłynięciu podpisanego przez Wnioskodawcę zawiadomienia o zmianie danych do Biura KIDP, pracownik Biura KIDP weryfikuje zapisy złożonego przez Wnioskodawcę dokumentu oraz aktywuje zmiany w systemie. Zmiany dokonane w systemie mDoradca stają się widoczne dla obywateli na początku następnego miesiąca, w którym dokonano zmian na liście doradców podatkowych publikowanej na stronie www.kidp.pl.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zmiana danych na liście doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych nastąpi w ciągu ok. 3 dni po wpłynięciu podpisanego zawiadomienia o zmianie danych do Biura KIDP.

Czy ta strona była przydatna?