Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradca podatkowy – zmiana danych

Jesteś doradcą podatkowym i zmieniły się twoje dane – na przykład adres lub nazwisko? Chcesz zawiesić lub wznowić wykonywanie zawodu? Musisz ten fakt zgłosić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Dane zmienisz w internetowym systemie ewidencji mDoradca

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Doradcy podatkowi mają obowiązek zawiadamiać Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdej zmianie danych, które podlegają wpisowi na listę doradców podatkowych, w tym o zmianie:

 • imienia
 • nazwiska
 • miejsca zamieszkania
 • miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby)
 • rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajów zatrudnienia
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadanego w państwie pochodzenia osoby.

Ponadto doradca podatkowy musi zgłosić każdorazowo zawieszenie oraz wznowienie wykonywania zawodu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Doradca podatkowy ma 30 dni na zgłoszenie zmiany danych.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE Ul.Grzybowska 85 lok. U7, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zawiadom o zmianie danych podlegających wpisowi na listę doradców podatkowych

Zawiadomienie złóż w systemie www.mdoradca.pl: zaloguj się na swoje konto i wypełnij zawiadomienie o zmianie danych.

Nastęnie prześlij podpisaną wersję zawiadomienia o zmianie danych do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Możesz ją przesłać w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lub w wersji elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Zmiany w systemie zapisują się automatycznie, jednak na liście doradców podatkowych będą widoczne po około 3 dniach od otrzymania przez Biuro podpisanej wersji zawiadomienia.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zawiadomienie zawiera informacje o danych wnioskodawcy, które uległy zmianie.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Wnioskodawca składa jedno z wymienionych zawiadomień.

Termin

Doradca podatkowy ma 30 dni na zgłoszenie zmiany danych.

 1. Zmiana danych objętych wpisem na listę doradców podatkowych

Po otrzymaniu podpisanego zawiadomienia o zmianie, pracownik Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych weryfikuje złożony dokument oraz aktywuje zmiany w systemie mDoradca.

Pamiętaj! Zmiany w systemie mDoradca stają się widoczne publicznie na początku miesiąca, następującego po miesiącu w którym dokonano zmian na liście doradców podatkowych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Zmiana danych na liście doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych powinna nastąpić w ciągu 3 dni po wpłynięciu podpisanego zawiadomienia o zmianie danych do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Czy ta strona była przydatna?