Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Jesteś niezadowolony z decyzji wydanej przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze? Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Sprawdź poniżej jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze to możesz:

1) zwrócić się do urzędu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2) złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).


Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia doręczenie ci decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie to od dnia jej ogłoszenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, że we wniosku napiszesz, że nie zgadzasz się z wydaną decyzją. W niektórych przypadkach przepisy mogą ustalać inne wymogi co do treści wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z wniosku wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Termin

14 dni od dnia doręczenie ci decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie to od dnia jej ogłoszenia.

  1. Organ sprawdzi twój wniosek

Jeśli złożysz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wykonanie twojej decyzji będzie wstrzymane. Ta zasada nie obowiązuje jeżeli:
1) decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności (organ może nadać taki rygor samodzielnie lub na twój wniosek każdej decyzji od której można się odwołać, jeżeli jest to konieczne ze względu np. na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego),
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (np. decyzja wydana przez państwowego inspektora sanitarnego, który podczas kontroli wykrył naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych).
Decyzja będzie również wykonana przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy jej treść jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Organ, który będzie rozpatrywać sprawę może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w miesiąc.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy organ ponownie wyda decyzję z którą się nie zgadzasz – wówczas możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Organ powiadomi ciebie jeśli w twojej sprawie złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pamiętaj, że jeśli złożysz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, to organ nie może wydać decyzji na twoją niekorzyść. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja, z którą się nie zgadzasz rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Czy ta strona była przydatna?