Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Chcesz zatrudnić w swojej firmie młodocianego żeby przygotować go do wykonywania zawodu? Pamiętaj, że musisz to zgłosić do właściwego urzędu miasta lub gminy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy, kto chce zatrudnić młodocianego, czyli osobę, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18 lat w celu przygotowania zawodowego, musi to zgłosić do urzędu miasta lub gminy, w której mieszka młodociany.

Dodatkowo, jeżeli jesteś rzemieślnikiem musisz zawiadomić odpowiednią izbę rzemieślniczą – tę na terenie której znajduje się siedziba twojej firmy.

Możesz zatrudnić osobę, która nie ukończyła 15 lat pod warunkiem że:

 • ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową i zatrudnisz ją w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat
 • ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową i zatrudnisz ją w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu
 • nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej i zatrudnisz ją w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Sprawdź, jakie dodatkowe warunki musisz spełnić zatrudniając młodocianego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż od razu po zawarciu umowy z młodocianym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • izby rzemieślnicze
 • urzędy miast na prawach powiatu

Zawarcie umowy o pracę z młodocianym zgłoś do urzędu miasta lub gminy w której mieszka młodociany. Dodatkowo, jeżeli jesteś rzemieślnikiem musisz zawiadomić izbę rzemieślniczą odpowiednią ze względu na siedzibę twojej firmy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie zawiera:

- dane pracodawcy,

- dane młodocianego,

- okres zatrudnienia oraz cel zatrudnienia: np. przyuczenie do zawodu.

Termin

Zawiadomienie złóż od razu po zawarciu umowy z młodocianym.

 1. Pracownik urzędu sprawdzi twoje zawiadomienie

Pracownik urzędu po otrzymaniu twojego zawiadomienia zweryfikuje je pod względem formalnym, a następnie wpisze informację do rejestru młodocianych pracowników. Urząd na twój wniosek wystawi potwierdzenie wpisania młodocianego pracownika do rejestru młodocianych pracowników.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?