Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreśl firmę z rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Chcesz zakończyć działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych? Pamiętaj, że musisz wykreślić swoją firmę z rejestru prowadzonego przez KOWR. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli twoja firma zakończyła działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, złóż wniosek o jej wykreślenie z rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Przejdź do strony KOWR, jeśli chcesz:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zakończenia działalności

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Termin

14 dni od dnia zakończenia działalności

  1. Dyrektor Generalny KOWR wykreśli twoją firmę z rejestru

Jeśli twój wniosek będzie kompletny i prawidłowo opłacony, Dyrektor Generalny KOWR wyda decyzję o wykreśleniu twojej firmy z rejestru.

KOWR przekaże informację o wykreśleniu twojej firmy z rejestru do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Informacja zostanie udostępniona w CEIDG.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Jaka jest sankcja za brak zgłoszenia zakończenia działalności

Przedsiębiorca, który nie poinformuje o zakończeniu lub zawieszeniu działalności regulowanej lub zrobi to po terminie, podlega karze grzywny.

W jakich sytuacjach KOWR z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru

Dyrektor Generalny KOWR może wykreślić przedsiębiorcę z rejestru w przypadku gdy:

  • KOWR uzyska informację, że przedsiębiorca nie jest wpisany do CEIDG albo i stan ten utrzymuje się od 6 miesięcy od dnia uzyskania takiej informacji
  • decyzja dotycząca stwierdzenia, że przedsiębiorca naruszył warunki wymagane prawem do wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych stała się ostateczna,
  • następca prawny nie złoży wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzonego przez KOWR z CEIDG albo KRS.

Czy ta strona była przydatna?