Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakończenie lub zawieszenie działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Chcesz zakończyć lub zawiesić działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich? Musisz to zgłosić. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli jesteś wpisany do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich i chcesz zakończyć lub zawiesić działalność, zawiadm o tym Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - KOWR.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż zawiadomienie o zakończeniu lub zawieszeniu działalności

Zawiadomienie złóż do Dyrektor Generalnego KOWR.

Dokumenty

Termin

Zawiadomienie złóż najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej.

  1. KOWR wykreśli cię z rejestru lub zawiesi twój wpis

Dyrektor Generalny KOWR wykreśli twój wpis z rejestru lub dokona adnotacji o zawieszeniu działalności.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od czynności dokonanych przez Dyrektora Generalnego KOWR możesz się odwołać na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Brak zgłoszenia zakończenia lub zawieszenia działalności

Jeżeli nie zawiadomisz Dyrektora Generalnego KOWR o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej określonej we wpisie w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia tej działalności grozi ci kara grzywny.

Zmiana danych we wpisie

Sprawdź, jak zmienić dane wpisane do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o zmianie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich dostępnych jest na w poradniku na stronie internetowej KOWR.

Czy ta strona była przydatna?