Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zaświadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Wpisano cię do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane i potrzebujesz zaświadczenia o wpisie? Dowiedz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (eCRUB) to elektroniczny rejestr prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zawiera on dane wszystkich osób posiadające uprawnienia budowlane.

eCRUB jest udostępniany w formie wyszukiwarki na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Możesz tam sprawdzić numer, dziedzinę, specjalność i zakres uprawnień budowlanych każdej osoby wpisanej do rejestru.

Przejdź do wyszukiwarki eCRUB.

Uwaga! eCRUB może nie zawierać danych osób, które nabyły uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 roku. Osoby te są wpisywane do rejestru jedynie na swój wniosek.

Kto może uzyskać zaświadczenie o wpisie do rejestru

Każda osoba wpisana do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, może uzyskać od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaświadczenie o wpisie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Podaj we wniosku swoje dokładne dane osobowe i adresowe. Pomocne może być także podanie pozycji w rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane albo numeru ewidencyjnego uprawnień budowlanych.

Wniosek o wydanie zaświadczenia możesz złożyć:

 • przez Biznes.gov.pl
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej – podawcza@gunb.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gunb.gov.pl – należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
 • faksem na numer (22) 661-81-42
 • pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

 1. Urząd sprawdzi wniosek

Jeżeli twój wniosek ma braki formalne – na przykład nie ma wszystkich wymaganych informacji, albo nie zapłaciłeś opłaty – urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

 1. Otrzymasz zaświadczenie

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu, że zawiera on wszystkie wymagane elementy, wyda ci zaświadczenie potwierdzające wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Jeśli nie ma podstaw do wydania zaświadczenia, na przykład nie widniejesz w rejestrze, organ wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Dokumenty

Termin

Otrzymasz zaświadczenie nie później niż w terminie 7 dni.

Ile zapłacisz

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę zapłać przed złożeniem wniosku.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową z wpis wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule przelewu napisz, że to opłata za wydanie zaświadczenia.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Możesz złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Złóż zażalenie za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Czy ta strona była przydatna?