Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Produkujesz wyroby tytoniowe i jesteś wpisany do rejestru producentów wyrobów tytoniowych? Jeżeli chcesz zakończyć działalność musisz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Chcąc wykreślić się z rejestru producentów wyrobów tytoniowych należy złożyć wniosek o wykreślenie z tego rejestru do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Dyrektora KOWR).

Dyrektor KOWR może wykreślić przedsiębiorcę z rejestruw przypadku gdy:

  • przedsiębiorca nie jest wpisany do CEIDG albo KRS od 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o braku wpisu albo wykreśleniu przedsiębiorcy
  • decyzja dotycząca stwierdzenia, że przedsiębiorca naruszył warunki wymagane prawem do wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych i nie usunie stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie, stała się ostateczna,
  • następca prawny nie złoży wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, albo nie złoży tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru z CEIDG albo KRS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zakończenia działalności

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru producentów wyrobów tytoniowych złóż w formie pisemnej do Dyrektora KOWR.

Dokumenty

Termin

14 dni od dnia zakończenia działalności

  1. Sprawdzenie wniosku

Jeżeli wniosek spełnia wymogi ustawowe lub po wezwaniu braki formalne zostały uzupełnione Dyrektor KOWR dokonuje wykreślenia z rejestru producentów wyrobów tytoniowych w terminie 7 dni od dnia złożenia lub uzupełnienia wniosku.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

  1. Wykreślenie z rejestru

Dyrektor KOWR dokona wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Dyrektor KOWR przekazuje informację o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru producentów wyrobów tytoniowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG udostępni informację o wpisie twojej firmy nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

 Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

10 zł – opłata skarbowa od wniosku o wykreślenie z rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Opłatę za wykreślenie rejestru wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu możesz zwrócić się do Dyrektora KOWR z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie dokonana wpisu.

Warto wiedzieć

Brak zawiadomienia o wpisie

Osoba, która nie poinformowała o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności lub nie przekazał informacji o zakończeniu lub zawieszeniu działalności w wymaganym terminiepodlega grzywnie.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dotyczących wpisu do rejestru dostępnych jest na stronie internetowej KOWR.

Czy ta strona była przydatna?