Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreśl firmę z rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Produkujesz wyroby tytoniowe i jesteś wpisany do rejestru producentów wyrobów tytoniowych? Jeżeli zakończyłeś działalność musisz zawiadomić o tym organ rejestrowy oraz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli twoja firma zakończyła działalność w zakresie wyrobów tytoniowych, złóż wniosek o jej wykreślenie z rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Przejdź do strony KOWR, jeśli chcesz:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Termin

Złóż wniosek w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności.

  1. Dyrektor Generalny KOWR wykreśli twoją firmę z rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Jeśli twój wniosek będzie kompletny i prawidłowo opłacony, Dyrektor Generalny KOWR wyda decyzję o wykreśleniu twojej firmy z rejestru.

KOWR przekaże informację o wykreśleniu twojej firmy z rejestru do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Informacja zostanie udostępniona w CEIDG.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

W przypadku, gdy zawiesisz działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych także musisz zawiadomić o tym fakcie organ rejestrowy, najpóźniej
w terminie 14 dni od dnia zawieszenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który nie poinformował o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w wymaganym terminie podlega grzywnie.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dotyczących wpisu do rejestru dostępnych jest na stronie internetowej KOWR.

Czy ta strona była przydatna?