Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Produkujesz wyroby tytoniowe i jesteś wpisany do rejestru producentów wyrobów tytoniowych? Jeżeli chcesz zakończyć działalność musisz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli zakończyłeś działalność polegającą na produkcji wyrobów tytoniowych musisz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru producentów wyrobów tytoniowych do organu prowadzącego rejestr - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Pamiętaj, że jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego i wykreśliłeś się z tego rejestru to nie musisz dodatkowo składać wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej. Wystarczy złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG lub o wykreślenie z KRS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zakończenia działalności

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru producentów wyrobów tytoniowych złóż w formie pisemnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

14 dni od dnia zakończenia działalności

  1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek spełnia wymogi ustawowe lub po wezwaniu braki formalne zostały uzupełnione Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wykreślenia z rejestru producentów wyrobów tytoniowych w terminie 7 dni od dnia złożenia lub uzupełnienia wniosku.

  1. Urząd wykreśli cię z rejestru

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokona wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje informację o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru producentów wyrobów tytoniowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG udostępni informację o wpisie twojej firmy nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

10 zł – opłata skarbowa od wniosku o wykreślenie z rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Opłatę za wykreślenie rejestru wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie wykreślenia z rejestru możesz zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wykreślenia podmiotu z rejestru.

Warto wiedzieć

Brak zawiadomienia o zakończeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wpisany do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, który nie zawiadomił Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zakończeniu działalności gospodarczej określonej we wpisie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej działalności, podlega grzywnie.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych bez wpisu do rejestru

Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli czyn ten dotyczy wyrobów tytoniowych znacznej wartości podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli z popełniania przestępstw określonych powyżej sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wpis i zmiana wpisu w rejestrze

Dowiedz się jak złożyć wniosek o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Jeżeli dane wpisane do rejestru uległy zmianie musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych.

Informacje dotyczące wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, które mogą być również przydatne w procedurze zmiany treści wpisu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ta strona była przydatna?