Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreśl firmę z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Chcesz zakończyć działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego? Pamiętaj, że musisz zawiadomić o tym organ rejestrowy oraz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru . Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli twoja firma zakończyła działalność w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego, złóż wniosek o jej wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego. Wniosek skieruj do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który prowadzi rejestr.

Przejdź do strony KOWR, jeśli chcesz:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Termin

Złóż wniosek w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności.

  1. Dyrektor Generalny KOWR wykreśli twoją firmę z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Jeśli twój wniosek będzie kompletny i prawidłowo opłacony, Dyrektor Generalny KOWR wyda decyzję o wykreśleniu twojej firmy z rejestru.

KOWR przekaże informację o wykreśleniu twojej firmy z rejestru do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Informacja zostanie udostępniona w CEIDG.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Jaka jest sankcja za brak zgłoszenia zakończenia działalności

Przedsiębiorca, który nie poinformuje o zakończeniu lub zawieszeniu działalności regulowanej lub zrobi to po terminie, podlega karze grzywny.

W jakich sytuacjach KOWR z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru

Dyrektor Generalny KOWR wykreśli przedsiębiorcę z rejestru w przypadku gdy:

  • KOWR uzyska informację, że przedsiębiorca nie jest wpisany do CEIDG albo KRS i stan ten utrzymuje się od 6 miesięcy od dnia uzyskania takiej informacji
  • decyzja dotycząca stwierdzenia, że przedsiębiorca naruszył warunki wymagane prawem do wykonywania działalności w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego stała się ostateczna
  • następca prawny nie złoży wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzonego przez KORW z CEIDG albo KRS.

Czy ta strona była przydatna?