Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Chcesz zakończyć działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego? Pamiętaj, że musisz wykreślić się z rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś przedsiębiorą wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego i chcesz zakończyć działalność, masz obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru.

Uwaga! Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego i wykreśliłeś się z tego rejestru, to nie musisz dodatkowo składać wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie pisemnego wniosku o wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego złóż do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który prowadzi rejestr.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu m. st. Warszawy. Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

  1. Wykreślenie wpisu w rejestrze działalności regulowanej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Informację o wykreśleniu z rejestru Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje do CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która ją udostępnia.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

10,00 zł

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie.

Warto wiedzieć

Kara za brak zgłoszenia o zakończeniu działalności

Przedsiębiorca wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego, który nie zawiadomił organu prowadzącego rejestr o zakończeniu działalności gospodarczej określonej we wpisie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej działalności podlega grzywnie.

Pamiętaj, że wpisowi do rejestru podlega również zmiana danych wpisanych do rejestru - jeżeli jesteś wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego i zmieniły się twoje dane musisz dokonać zmiany danych w rejestrze w terminie 14 dni od zdarzenia, które spowodowało zmianę danych

Czy ta strona była przydatna?