Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odnów 5-letni termin ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR9)

Jeśli chcesz zarobkowo wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, musisz posiadać ważne wypisy z licencji wspólnotowej. Sprawdź, jak odnowić ważność wypisów z licencji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających ważną licencję wspólnotową wydaną na okres powyżej 10 lat, którym upływa bądź upłynął termin ważności wypisów z licencji.

W takim właśnie przypadku trzeba złożyć wniosek o odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów.

Pamiętaj! Jeśli termin ważności licencji oraz termin ważności wpisów z tej licencji upływają w tym samym terminie, to musisz złożyć nowy wniosek o udzielenie licencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o odnowienie ważności wypisów z licencji wspólnotowej możesz złożyć trzy miesiące przed terminem upływu ważności obecnych uprawnień.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o odnowienie terminu ważności wypisów

Dołącz wszystkie wymagane dokumenty wymienione we wniosku o odnowienie pięcioletniego terminu ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (druk LR9). 

We wniosku podaj, jaką liczbę wypisów chcesz otrzymać i liczbę zgłaszanych pojazdów.

Główny Inspektor Transportu Drogowego wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych, jeśli stwierdzi że takie występują we wniosku. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie licencji zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
 • adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność
 • charakter prawny
 • numer NIP
 • dane kontaktowe (tel., fax, adres e-mail)
 • określenie liczby pojazdów i wypisów
 • dane zarządzającego transportem
 • sposób odbioru dokumentów (osobiście/przesyłka kurierska)
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Druk OC musi zostać podpisany przez osobę, której dotyczy oświadczenie (osoba zarządzająca transportem).

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest podmiotem wyznaczonym przez Polskę do wydawania certyfikatów.

Certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych , o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Jak uzyskać dokument?
Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Możliwe dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (do wyboru):

 • roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu);
 • gwarancja bankowa;
 • ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Druk OB może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczam, że zamierzam zatrudnić kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym lub zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeśli posiadasz pliki elektroniczne (pliki z rozszerzeniami .pdf, .xml oraz .xades) załącz wszystkie trzy podczas składania wniosku elektronicznego.
Jeśli posiadasz informację papierową, musisz ją dostarczyć do urzędu w oryginale - tradycyjnie jako uzupełnienie wraz z pismem przewodnim zawierającym nr NIP oraz datę składania wniosku elektronicznego.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów ciężarowych (WPC) zawiera dane:

 1. numer rejestracyjny
 2. marka pojazdu
 3. numer identyfikacyjny pojazdu - VIN
 4. rok produkcji
 5. rodzaj pojazdu
 6. dopuszczalna ładowność (kg)
 7. DMC pojazdu/zespołu pojazdów (kg)
 8. prawo dysponowania
 9. ważność prawa dysponowania
 10. nr rejestracyjny pojazdu wycofywanego/zmienianego (dotyczy wymiany taboru lub zmiany numerów rejestracyjnych)

Druk WPC może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Informację o niekaralności składają:

 • przedsiębiorca
 • wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji firmy według KRS
 • osoby zarządzające transportem.

Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować.

Termin

Wniosek o odnowienie ważności wypisów z licencji wspólnotowej możesz złożyć trzy miesiące przed terminem upływu ważności obecnych uprawnień.

 1. Odbierz wypisy z licencji wspólnotowej

Główny Inspektor Transportu Drogowego po zweryfikowaniu dokumentów wyda ci nowy (aktualny) wypis z licencji wspólnotowej na każdy pojazd.

Wypisy możesz odebrać osobiście lub otrzymać przesyłką kurierską. Za przesyłkę zapłacisz dodatkowo.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 •  40 zł –  opłata za każdy wypis z licencji

Opłatę przelej na konto wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W tytule przelewu podaj swój numer NIP.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo, to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli GITD odmówi ci wydania wypisów z licencji, to możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do GITD w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Warto wiedzieć

Twoja sytuacja finansowa musi być stabilna

Jako przedsiębiorca, prowadzący działalność w zakresie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy, musisz posiadać odpowiednie środki finansowe na zabezpieczenie swoich zobowiązań.

To oznacza, że musisz dysponować środkami finansowymi (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczenia) w kwocie co najmniej:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

Zgłaszaj zmiany

Pamiętaj, że musisz zgłaszać do GITD zmianę danych, podanych we wniosku. Masz na to 28 dni od dnia powstania zmiany.

Czy ta strona była przydatna?