Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Prowadzisz ośrodek szkolenia kierowców i zmienił się twój adres zamieszkania lub siedziby, masz nowe biuro, salę wykładową albo plac manewrowy? Złóż wniosek o zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rodzaj zmian przekazywanych do starostwa

Poinformuj o:

 • zmianie adresu siedziby przedsiębiorstwa albo twojego miejsca zamieszkania
 • zmianie nazwy przedsiębiorstwa
 • zmianie oznaczenia i adresu ośrodka szkolenia kierowców
 • zmianie adresu należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych – we wniosku określ tytuł prawny do tych obiektów oraz okres do kiedy posiadasz ten tytuł
 • rezygnacji ze szkoleń dla niektórych kategorii prawa jazdy
 • zmianie instruktorów lub wykładowców – podaj ich imiona i nazwiska oraz numery ewidencyjne,
 • zmianie pojazdów, którymi prowadzona jest nauka jazdy – podaj ich numery rejestracyjne
 • zmianie numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki numer jest wymagany
 • zmianie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • zmianie numeru identyfikacji statystycznej (REGON).

Informację złóż w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Ważne! Zgłoszenie zmian nie dotyczy rozszerzenia zakresu prowadzonych szkoleń o inne kategorie prawa jazdy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeżeli informujesz o zmianach wpisu, to zrób to w ciągu 14 dni od zmiany danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek w starostwie lub urzędzie miasta właściwym dla miejsca, gdzie prowadzona będzie działalność.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Przedsiębiorca informuje starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców o zmianach danych w zakresie wpisu do rejestru.

Dokumenty

Informację o zmianie wpisu oraz wniosek o rozszerzenie wpisu złóż na formularzu wniosku, który służy do uzyskania wpisu.

Termin

Jeżeli informujesz o zmianach wpisu, to zrób to w ciągu 14 dni od zmiany danych.

 1. Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Starosta dokonuje zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Czynność tą powinien przeprowadzić w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Starosta wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zawierające zmianę zakresu wpisu.

W przypadku, gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, informuje starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 7 dni.

Warto wiedzieć

Rozszerzenie zakresu szkoleń prowadzonych

Rozszerzenie zakresu prowadzonych szkoleń o inne kategorie prawa jazdy jest możliwe wyłącznie na wniosku wpisu do rejestru ośrodków szkolenia kierowców. W przypadku zmiana wpisu wynosi 500 zł.

Czy ta strona była przydatna?