Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chcesz zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części? Dla nieruchomości, na której on się znajduje, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Jeśli tak, to wcześniej musisz uzyskać zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami tego planu. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak uzyskać zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zaświadczenie jest ci potrzebne do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części albo legalizacji samowolnie przeprowadzonej zmiany sposobu użytkowania. Dlatego zaświadczenie:

 • dołączasz do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

albo

 • składasz w nadzorze budowlanym, jeśli prowadzi on postępowanie legalizacyjne.

Co się stanie jak nie będziesz mieć zaświadczenia

1. Jeśli nie dołączysz zaświadczenia do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, to urząd wezwie cię do uzupełnienia zgłoszenia. Gdy tego nie zrobisz urząd wyda ci decyzję o sprzeciwie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

2. Natomiast, w przypadku prowadzenia przez nadzór budowlany postępowania legalizacyjnego, niezłożenie zaświadczenia spowoduje, że otrzymasz nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Uwaga

Zaświadczenie możesz otrzymać tylko, gdy dla nieruchomości, na której znajduje się obiekt budowlany, obowiązuje plan miejscowy. W innym przypadku musisz dołączyć do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania albo złożyć w nadzorze budowlanym decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zaświadczenie uzyskaj przed:

 • złożeniem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

albo

 • przed upływem terminu, który wskazał ci nadzór budowlany przy legalizacji samowolnie wykonanej przez ciebie zmiany sposobu użytkowania.

 Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek o wydanie zaświadczenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Jeśli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej gmin to wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie płacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

Termin

Zaświadczenie uzyskaj przed:

 • złożeniem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

albo

 • przed upływem terminu, który wskazał ci nadzór budowlany przy legalizacji samowolnie wykonanej przez ciebie zmiany sposobu użytkowania.

 Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek o wydanie zaświadczenia.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

 1. Otrzymasz zaświadczenie

Urząd zweryfikuje, czy podany w twoim wniosku zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest zgodny z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest zgodny, urząd wyda ci zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Urząd może, przed wydaniem zaświadczenia, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. W tym przypadku urząd poinformuje cię o tym pismem w formie postanowienia.

Kiedy urząd odmówi ci wydania zaświadczenia

Jeśli zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to urząd wyda ci postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo, jeżeli korzystasz z pełnomocnika (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Urząd powinien wydać ci zaświadczenie w ciągu 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Możesz złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie złóż w terminie 7 dni – licząc od dnia otrzymania postanowienia. Złóż je do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy, który odmówił ci wydania zaświadczenia.

Czy ta strona była przydatna?