Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi zaufania

Jesteś kwalifikowanym dostawcą usług zaufania i chcesz zakończyć świadczenie niektórych lub wszystkich usług kwalifikowanych? Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru do ministra właściwego ds. cyfryzacji. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykreślenie wpisu z rejestru dostawców usług zaufania następuje na wniosek, lub w przypadku:

  • wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem certyfikatów do weryfikacji zaawansowanych podpisów elektronicznych lub pieczęci elektronicznych
  • nieusunięcia braków wskazanych przez nadzór zgodnie z art. 20 ust. 3 eIDAS
  • gdy kwalifikowany dostawca usług zaufania zaprzestanie działalności

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Cyfryzacji Królewska 27, 00-060 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi zaufania

O planowanym zakończeniu działalności poinformuj nadzór usług zaufania jak najwcześniej. Działaj zgodnie z planem zakończenia działalności. O ile to możliwe, upewnij się, czy inni kwalifikowani dostawcy usług zaufania będą skłonni przejąć świadczenie usług twoim subskrybentom.

Dokumenty

O ile nie zamierzasz dalej prowadzić działalności, przygotuj do przekazania nadzorowi dokumenty i dane związane ze świadczeniem usług zaufania. Masz na to 30 dni od chwili utraty statusu usługodawcy kwalifikowanego. Pamiętaj, aby zbiory były zinwentaryzowane, umożliwiały wyszukanie informacji i były czytelne bez konieczności zakupu specjalistycznego oprogramowania. Z danych tych korzystać będzie wymiar sprawiedliwości w przypadku, gdy okaże się to niezbędne.

  1. Urząd wykreśli cię z rejestru dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi zaufania

Minister właściwy ds. cyfryzacji wyda decyzję o wykreśleniu kwalifikowanego dostawcy usług zaufania z rejestru. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Przekaż dokumenty i dane związane ze świadczeniem usług zaufania w terminie 30 dni. Dokonaj protokolarnego zniszczenia materiału kryptograficznego oraz przekaż go do nadzoru. Szczegóły reguluje art. 20 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wniosek złóż do Ministra Cyfryzacji.

Czy ta strona była przydatna?