Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie

Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo stwierdzające stan zaległości? Taki dokument może ci być potrzebny, jeśli – na przykład – starasz się o kredyt. Sprawdź, jak go uzyskać

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek w e-Urzędzie Skarbowym i otrzymaj zaświadczenie bez opłaty skarbowej nawet w ciągu kilku minut.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakich podatków dotyczy zaświadczenie 

Urzędy skarbowe wydają zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w:

 • podatkach dochodowych: PIT lub CIT
 • podatku od towarów i usług: VAT
 • akcyzie.

Zaświadczenie potwierdza twoją sytuację podatkową w dniu jego wydania. Dokument traci ważność, kiedy twoja sytuacja się zmieni.

Tego dokumentu wymagają na przykład banki, jeśli chcesz uzyskać kredyt, czy sklepy przy zakupach na raty. Potrzebujesz go także, gdy planujesz wziąć udział w przetargu.

Kiedy można wystąpić w wnioskiem 

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia możesz wystąpić:

 • gdy przepisy prawa wymagają urzędowego potwierdzenia braku zaległości lub stanu zaległości podatkowych 
 • żeby potwierdzić brak zaległości lub stan zaległości podatkowych z uwagi na swój interes prawny.

Kto może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach (ZAS-W) możesz złożyć: 

 • za siebie
 • za inną osobę fizyczną, której jesteś pełnomocnikiem ogólnym
 • za inny podmiot, niebędący osobą fizyczną, którego jesteś pełnomocnikiem ogólnym
 • jako organizacja, jeśli jesteś użytkownikiem konta organizacji w e-US.

Ważne! Zaświadczenie nie obejmuje informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 

Zgoda na zaświadczenie

Możesz też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, gdy chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Aby otrzymać takie zaświadczenie, potrzebujesz zgody tego przedsiębiorcy. Zgoda powinna być pisemna albo w formie dokumentu elektronicznego.

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie:

 • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (na przykład banki)
 • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości
 • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 • małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej* oraz członków rodziny (między innymi dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza (czyli tak zwane faktyczne pożycie).

Nie potrzebujesz zgody, jeśli masz wspólność majątkową w małżeństwie. W takim przypadku złóż oświadczenie ORD-M, które potwierdza twoją sytuację.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Możesz złożyć wniosek:

 • w urzędzie skarbowym właściwym dla twojej siedziby
 • w urzędzie skarbowym właściwym dla twojej siedziby w ostatnim dniu roku – jeśli zmieniła się siedziba twojej firmy
 • w dowolnym centrum obsługi podatnika działającym w każdym urzędzie skarbowym (poza urzędami wyspecjalizowanymi)

Centra obsługi podatnika to wszystkie urzędy skarbowe, z wyłączeniem wyspecjalizowanych, które działają niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika danego urzędu. Obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi polegają w szczególności na przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą.

Jeśli rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów złóż wniosek w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wniosek możesz złożyć:

 • na piśmie, w urzędzie skarbowym: osobiście lub wysyłając go pocztą - do wniosku musisz dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 21 złotych.
 • elektronicznie, przez portal e-Urząd Skarbowy - nie płacisz opłaty skarbowej od złożonego wniosku.

W e-Urzędzie Skarbowym możesz złożyć wniosek: 

 • za siebie lub inną osobę fizyczną lub organizację, której jesteś pełnomocnikiem ogólnym:
  • zaloguj się na swoje konto w e-Urzędzie Skarbowym
  • wyraź zgodę na e-korespondencję, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś (zakładka Ustawienia i Zgody i powiadomienia)
  • uzupełnij elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia
  • wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dostaniesz informację sms lub e-mail, kiedy zaświadczenie będzie gotowe 
  • odbierz zaświadczenie na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym (zakładka Dokumenty otrzymane)
 • za organizację, która ustanowiła cię użytkownikiem konta organizacji (UKO) w e-Urzędzie Skarbowym.
  • zaloguj się na swoje konto w e-Urzędzie Skarbowym
  • w menu po prawej stronie ekranu, wybierz Przełącz konto i Konto organizacji
  • wybierz organizację, która chce wystąpić o zaświadczenie (jej nazwa pojawi się po prawej stronie ekranu)
  • wyraź zgodę na e-korespondencję , jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś (zakładka Ustawienia i Zgody i powiadomienia).
  • uzupełnij elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia
  • wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dostaniesz informację sms lub e-mail, kiedy zaświadczenie będzie gotowe 
  • odbierz zaświadczenie na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym (musisz być zalogowany na koncie organizacji (zakładka Dokumenty otrzymane).

Pamiętaj! Organizacja, która chce złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w e-US, powinna najpierw wystąpić o przyznanie dostępu do konta organizacji w e-US użytkownikowi konta organizacji. 

Sprawdź, jak wystąpić o przyznanie dostępu do konta organizacji w e-US.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG, KRS lub innego rejestru, podaj pełną nazwę firmy, adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności, a także numer NIP.

We wniosku określ wyraźnie zakres żądania, czyli jakie zaświadczenie chcesz dostać. Możesz też podać podstawę prawną.

Ponadto we wniosku możesz także zapytać, czy urząd prowadzi wobec ciebie postępowanie:

 • dotyczące ujawnienia twoich zaległości podatkowych i ich wysokości
 • egzekucyjne w administracji

Ponadto możesz zapytać o okresy (wraz z tytułami), z których pochodzą zaległości oraz podatki z odroczonym terminem płatności lub płatnością rozłożoną na raty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

We wniosku musisz w nim wskazać, jakie informacje urząd ma potwierdzić w zaświadczeniu. W szczególności chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości w podatkach, czy ma podać informację o stanie zaległości.

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów. Dlatego nie może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje, które już zna lub sam ustali. Urząd może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów tylko wtedy, jeśli wskaże podstawę prawną, która daje mu takie prawo.

 1. Organ podatkowy sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Organ podatkowy sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny oraz czy w twojej sprawie nie toczy się postępowanie dotyczące zaległości podatkowych. Chodzi o ustalenie lub określenie ich wysokości. Nie wpłynie to jednak na termin wydania ci zaświadczenia.

Jeśli wniosek ma braku lub błędy, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym czasie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana. Organ podatkowy

Zanim dostaniesz zaświadczenie organ podatkowy sprawdzi,

Pamiętaj! Jeśli zapadła decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu zaległości na raty twojej zaległości, urząd uzna, że do wyznaczonego terminu jej spłaty nie masz zaległości.

Urząd dochowa terminu, nawet jeśli nie da się zakończyć postępowania. Wtedy w twoim zaświadczeniu znajdzie się informacja, że w twojej sprawie trwa postępowanie.

 1. Dostaniesz zaświadczenie

Dostaniesz zaświadczenie potwierdzające twoją sytuację podatkową.

Urząd może ci przysłać:

 • dokument elektroniczny na koto w e-US
 • dokument papierowy, przesyłką pocztową – o ile zaznaczysz to we wniosku.

Zaświadczenie możesz też odebrać w urzędzie.

Ważne! Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.

Zaświadczenie, które uzyskasz elektronicznie w e-Urzędzie Skarbowym będzie podpisane pieczęcią Szefa KAS lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika urzędu skarbowego. Osoba, która otrzyma zaświadczenie w wersji elektronicznej powinna posługiwać się wyłącznie jego wersją elektroniczną i w takiej formie przekazać je określonej instytucji, na przykład bankowi, czy ZUS​.​

Urząd może odmówić ci wydania zaświadczenia, jeśli twoje żądanie we wniosku nie jest zgodne z informacjami, które ma urząd. Jeśli:

 • otrzymałeś postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia
 • lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

możesz złożyć zażalenie. Składasz je do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia lub pozostawił wniosek bez rozpatrzenia. Masz na to 7 dni, od dnia doręczenia postanowienia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Ile zapłacisz

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo, to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych. Załatw to online na Portalu Podatkowym. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych. Nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.

Przeczytaj, jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie dostaniesz w ciągu 7 dni. Jeśli składasz wniosek w e-Urzędzie Skarbowym, zaświadczenie możesz otrzymać nawet w ciągu kilku minut. 

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o innym podatniku, to termin 7 dni na wydanie ci dokumentu zaczyna się od dnia złożenia zgody przez tego podatnika.

Jeśli urząd skarbowy nie wyda zaświadczenia w ustawowym terminie, możesz złożyć ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia, czyli do dyrektora właściwej izby skarbowej.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem urzędu, możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia doręczenia ci postanowienia.

Warto wiedzieć

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia dotyczącego podatków i opłat, które regulujesz w urzędzie innym niż urząd skarbowy, to w przypadku:

 • podatku od nieruchomości lub od środków transportowych – wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie

 • opłaty za korzystanie ze środowiska – wniosek złóż do urzędu marszałkowskiego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Czy ta strona była przydatna?