Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracja do czasowego składowania

Sprowadziłeś towar i chcesz dokonać zgłoszenia celnego, ale nie masz wszystkich dokumentów? A może zamierzasz badać towar przed odprawą celną? W takim razie skorzystaj z czasowego składowania. Najpierw jednak złóż deklarację do czasowego składowania. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Deklarację do czasowego składowania możesz przesłać za pośrednictwem systemu AIS/IMPORT na portalu PUESC

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Składowanie czasowe umożliwia przechowanie przez pewien czas towarów nieunijnych pod dozorem celnym. Chodzi o czas między przybyciem towaru, a jego odprawą celną. Ta usługa przyda ci się, gdy nie możesz od razu dokonać odprawy, bo na przykład wyjaśniasz niezgodności lub uzupełniasz dokumenty.

Deklaracja czasowego składowania pozwoli ci przesunąć odprawę celną na późniejszy termin, kiedy uzyskasz już potrzebne dokumenty lub informacje na temat przywiezionego towaru. Deklaracja to forma powiadomienia oddziału celnego, gdzie i w jakim celu będą przechowywane towary przed odprawą celną. 

Sprowadzone towary mogą być czasowo składowane w:

 • magazynie czasowego składowania - wtedy czas składowania wynosi nie więcej niż 90 dni
 • miejscu wyznaczonym lub uznanym przez urząd - czas składowania (czyli czas pomiędzy przedstawieniem towarów z zgłoszeniem do procedury celnej lub powrotnym wywozem) nie może być dłuższy niż 3 dni (lub 6 dni, gdy jesteś upoważnionym odbiorcą) od dnia przedstawienia towaru, chyba że organy celne wymagają rewizji towarów.

Przeczytaj instrukcję Ministerstwa Finansów w sprawie miejsc wyznaczonych lub uznanych

Deklarację do czasowego składowania złóż, jeśli:

 • przywozisz towary na obszar celny UE (jesteś importerem)
 • działasz w imieniu lub na rzecz osoby, która przywozi towary na obszar celny UE (jesteś agencją celną)
 • przejąłeś odpowiedzialność za przewóz towarów znajdujących się już na unijnym obszarze celnym.

Towary składowane czasowo możesz zgłosić na podstawie deklaracji do składowania czasowego. 


Deklarację do składowania czasowego możesz też użyć do zgłoszenia o przybyciu statku lub samolotu, chyba że:

 • urząd ma dostęp do informacji, to może zwolnić ciebie z konieczności powiadomienia, lub
 • urząd może też zgodzić się na wykorzystanie dostępnych systemów portowych lub lotniskowych (lub innych metod) do powiadomienia o przybyciu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Deklarację złóż najpóźniej w chwili przedstawiania towarów w oddziale celnym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce odprawy celnej.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż deklarację do czasowego składowania

Deklarację złóż do oddziału celnego, który jest właściwy ze względu na miejsce składowania czasowego. W przypadku magazynu czasowego składowania jest to oddział celny wskazany w pozwoleniu na prowadzenie magazynu czasowego składowania.

Deklarację możesz złożyć, gdy masz możliwość przedstawienia sprowadzonego towaru w magazynie czasowego składowania lub miejscu uznanym (na podstawie decyzji o uznaniu miejsca lub w miejscu uznanym jednorazowo) albo wyznaczonym przez urząd.

Deklarację do składowania możesz przesłać w usłudze e-IMPORT dostępnej na platformie PUESC, na którą składają się procesy świadczone przez system AIS/IMPORT. System AIS/IMPORT zastąpił w 2019 roku system CELINA. 

Po pomyślnym zarejestrowaniu Deklaracji Czasowego Składowania  (DCS) w systemie AIS/IMPORT otrzymasz komunikat elektronicznego (UPO).

Pamiętaj! Deklarację do składowania czasowego w formie papierowej możesz złożyć tylko, gdy korzystasz z procedury awaryjnej.

Dokumenty

Dokumenty dotyczące towarów czasowo składowanych dostarcz do oddziału celnego, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia kontroli celnej.

Termin

Deklarację złóż najpóźniej w chwili przedstawiania towarów w oddziale celnym.

 1. Oddział celny przyjmie twoją deklarację do czasowego składowania

Oddział celny przyjmie twoją deklarację. To oznacza, że zgłosiłeś towar do czasowego składowania. 

Oddział celny może jednak wyznaczyć inne miejsce (magazyn składowania czasowego czy też miejsce uznane lub wyznaczone) niż zadeklarowane przez ciebie jako miejsce składowania czasowego. Dzieje się tak, gdy miejsce wskazane przez ciebie nie zapewnia możliwości sprawowania dozoru lub kontroli celnej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Oddział celny rozpatrzy twoją deklarację, z chwilą gdy ją otrzyma od ciebie.

Warto wiedzieć

Sprostowanie i unieważnienie deklaracji

Po złożeniu deklaracji, możesz sprostować  zawarte w niej dane. W tym celu złóż wniosek do urzędu celno-skarbowego o udzielenie ci zgody na sprostowanie. Pamiętaj, że sprostowanie nie może powodować, że w deklaracji będą informacje o innych towarach niż to było wcześniej.

Sprostowanie nie jest możliwe, jeżeli urząd:

 • poinformował osobę, która złożyła deklarację, o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów;
 • stwierdził nieprawidłowe dane w deklaracji.

Jeśli nie przedstawisz w urzędzie towarów objętych deklaracją, to urząd unieważnia deklarację:

 • na twój wniosek
 • w terminie 30 dni po złożeniu deklaracji.

Towary zadeklarowane

Jeśli nastąpi cofnięcie, zmiana lub zawieszenie decyzji z urzędu, to nie będzie to dotyczyć towarów, które już zostały zadeklarowane przez ciebie w ramach składowania czasowego.

Zabezpieczenie celne dla miejsc poza magazynem celnym

Pamiętaj, że jeśli towar ma być przedstawiony i czasowo przechowywany w innym miejscu niż magazyn czasowego składowania, to miejsce to musi zostać uznane przez urząd. W takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia dyrektora izby administracji skarbowej na miejsce uznane (z wyjątkiem uznania jednorazowego) i złożenia zabezpieczenia celnego. Ważne jest też, żeby towar został zgłoszony do procedury celnej następnego dnia po powiadomieniu urzędu o jego przybyciu i możliwości kontroli.

Dbaj o towar

Jeśli przechowujesz czasowo towary, to możesz je poddać zabiegom, które zachowają ich wygląd. Pamiętaj, że zabiegi te nie mogą wpływać na właściwości techniczne towarów.

Czy ta strona była przydatna?