Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracja do czasowego składowania

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Sprowadziłeś towar i chcesz dokonać zgłoszenia celnego, ale np. nie masz wszystkich dokumentów? A może zamierzasz badać towar przed odprawą celną? W takim razie skorzystaj z tzw. czasowego składowania. Dzięki niemu przesuniesz odprawę celną na późniejszy termin, kiedy uzyskasz już potrzebne dokumenty lub informacje na temat przywiezionego towaru. Najpierw jednak złóż deklarację do czasowego składowania. Jest to forma powiadomienia oddziału celnego, gdzie i w jakim celu będą przechowywane towary przed odprawą celną. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Składowanie czasowe umożliwia przechowanie przez pewien czas towarów nieunijnych pod dozorem celnym. Chodzi o czas między przybyciem towaru a jego odprawą celną. Ta usługa Ci się przyda, gdy nie możesz od razu dokonać tych czynności. Chodzi np. o sytuację, gdy wyjaśniasz niezgodności lub uzupełniasz dokumenty.

Sprowadzone towary mogą być czasowo składowane w:

 • magazynie czasowego składowania – wtedy czas składowania wynosi nie więcej niż 90 dni
 • miejscu wyznaczonym lub uznanym przez urząd – czas składowania nie może być dłuższy niż 3 dni (lub 6 dni, gdy jesteś upoważnionym odbiorcą) od dnia przedstawienia towaru w oddziale celnym

Deklarację składowania czasowego złóż, jeśli:

 • przywozisz towary na obszar celny UE (jesteś importerem),
 • działasz w imieniu lub na rzecz osoby, która przywozi towary na obszar celny UE (jesteś agencją celną),
 • przejąłeś odpowiedzialność za przewóz towarów znajdujących się już na unijnym obszarze celnym.

Towary składowane czasowo możesz zgłosić na podstawie deklaracji do składowania czasowego. Może to też być inny dokument, który wykorzystasz jako deklarację (np. przywozowa deklaracja skrócona, manifest ładunkowy, dokument tranzytowy). Warunkiem jest aby dokumenty te zostały uzupełnione o dane niezbędne dla deklaracji do składowania czasowego.


Deklarację do składowania czasowego możesz też użyć do zgłoszenia o przybyciu statku lub samolotu, chyba że:

 • urząd ma dostęp do informacji, to może zwolnić ciebie z konieczności powiadomienia, lub
 • urząd może też zgodzić się na wykorzystanie dostępnych systemów portowych lub lotniskowych (lub innych metod) do powiadomienia o przybyciu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Deklarację złóż najpóźniej w chwili przedstawiania towarów w oddziale celnym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce odprawy celnej.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż deklarację do czasowego składowania

Deklarację złóż do oddziału celnego, który jest właściwy ze względu na miejsce składowania czasowego.

Deklarację możesz złożyć, gdy masz możliwość przedstawienia sprowadzonego towaru w oddziale celnym lub miejscu uznanym albo wyznaczonym przez urząd.

Deklarację do składowania czasowego możesz przesłać za pośrednictwem systemu CELINA jako plik w formacie xml. Wymiana komunikatów elektronicznych z systemem CELINA może odbywać się poprzez serwisy internetowe:

 • CELINA WebCel (zgłoszenia elektroniczne) oraz
 • CELINA OPUS (zgłoszenie uproszczone elektroniczne), a także
 • za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres pwk@celina.mofnet.gov.pl.

Możesz też dostarczyć plik do siedziby oddziału na nośniku danych.

Deklarację do składowania czasowego w formie papierowej złóż tylko, gdy korzystasz z procedury awaryjnej.

Dokumenty

Dokumenty dotyczące towarów czasowo składowanych dostarcz do oddziału celnego, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia kontroli celnej.

Termin

Deklarację złóż najpóźniej w chwili przedstawiania towarów w oddziale celnym.

 1. Oddział celny przyjmie twoją deklarację do czasowego składowania

Oddział celny przyjmie twoją deklarację. To oznacza, że zgłosiłeś towar do czasowego składowania. 

Oddział celny może jednak wyznaczyć inne miejsce (magazyn składowania czasowego czy też miejsce uznane lub wyznaczone) niż zadeklarowane przez ciebie jako miejsce składowania czasowego. Dzieje się tak, gdy miejsce wskazane przez ciebie nie zapewnia możliwości sprawowania dozoru lub kontroli celnej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Oddział celny rozpatrzy twoją deklarację, z chwilą gdy ją otrzyma od ciebie.

Warto wiedzieć

Sprostowanie i unieważnienie deklaracji

Po złożeniu deklaracji, możesz sprostować dane w niej zawarte. W tym celu złóż wniosek do urzędu celno-skarbowego o udzielenie ci zgody na sprostowanie. Pamiętaj, że sprostowanie nie może powodować, że w deklaracji będą informacje o innych towarach niż to było wcześniej.

Sprostowanie nie jest możliwe, jeżeli urząd:

 • poinformował osobę, która złożyła deklarację, o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów;
 • stwierdził nieprawidłowe dane w deklaracji.

Jeśli nie przedstawisz w urzędzie towarów objętych deklaracją, to urząd unieważnia deklarację:

 • na twój wniosek;
 • w terminie 30 dni po złożeniu deklaracji.

Towary zadeklarowane

Jeśli nastąpi cofnięcie, zmiana lub zawieszenie decyzji z urzędu, to nie dotyczy to towarów, które już zostały zadeklarowane przez ciebie w ramach składowania czasowego.

Zabezpieczenie celne dla miejsc poza magazynem celnym

Pamiętaj, że jeśli towar ma być przedstawiony i czasowo przechowywany w innym miejscu niż magazyn czasowego składowania, to miejsce to musi zostać zatwierdzone przez urząd. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie zabezpieczenia celnego. Ważne jest też, żeby towar został zgłoszony do procedury celnej następnego dnia po powiadomieniu urzędu o jego przybyciu i możliwości kontroli.

Dbaj o towar

Jeśli przechowujesz czasowo towary, to możesz je poddać zabiegom, które zachowają ich wygląd. Pamiętaj, że zabiegi te nie mogą wpływać na właściwości techniczne towarów.

Czy ta strona była przydatna?