Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pielęgniarka – uzyskanie europejskiej legitymacji zawodowej

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako pielęgniarka lub pielęgniarz opieki ogólnej? Możesz przeprowadzić uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w państwie, w którym chcesz pracować, uzyskując europejską legitymację zawodową. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zaloguj się w systemie EU Login. Jeśli nie masz jeszcze konta – złóż je i wypełnij wniosek.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Europejska legitymacja zawodowa jest dowodem na to, że twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chcesz pracować (państwo przyjmujące). W sytuacji, gdy zamierzasz wyjechać tylko na krótki czas do innego kraju UE, legitymacja potwierdzi, że spełniasz warunki i możesz tymczasowo lub okazjonalnie świadczyć usługi w tym kraju.

Legitymacja zastępuje uznawanie kwalifikacji i świadczenie usług transgranicznych i jest ważna na terenie tego kraju, do którego planujesz wyjechać.

O europejską legitymację zawodową możesz się ubiegać, jeśli:

 • chcesz wykonywać swój zawód tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE, lub
 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i wykonywać tam swój zawód na stałe.

Jeśli masz kwalifikacje spoza Unii Europejskiej, możesz złożyć wniosek o europejską legitymację zawodową, pod warunkiem że:

 • twoje kwalifikacje zostały już uznane w jednym z krajów UE
 • masz co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu swojego zawodu. Okres 3 lat liczy się od dnia uznania twoich kwalifikacji

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych

Wniosek złóż do dowolnej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o europejską legitymację zawodową

Legitymację uzyskasz w Polsce. Wniosek złóż elektronicznie do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Żeby to zrobić, musisz założyć konto w systemie EU Login (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej). Po zapisaniu wszystkich informacji w swoim profilu możesz utworzyć wniosek, załączyć zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów i przesłać je do okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Okręgowa izba pielęgniarek i położnych sprawdzi, czy twój wniosek jest prawidłowy i kompletny. Poświadczy również autentyczność i ważność twoich dokumentów. Jeśli wszystko będzie w porządku, okręgowa izba pielęgniarek i położnych przekaże twoje dokumenty do właściwej instytucji w kraju, do którego planujesz wyjechać.

Możesz śledzić w internecie status swojego wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej podaj:

a) swoją tożsamość;

b) nazwę zawodu, który chcesz wykonywać;

c) państwo członkowskie, w którym zamierzasz stale prowadzić działalność zawodową, lub państwo członkowskie, w którym zamierzasz tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi;

d) państwo członkowskie, w którym prowadzisz zgodnie z prawem swoją działalność zawodową w chwili złożenia wniosku;

e) cel zamierzonej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług;

f) tryb, w jakim będziesz uznawał kwalifikacje (w przypadku wykonywania zawodu na stałe - tryb automatyczny lub system ogólny; a w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług - tryb ze wstępnym sprawdzeniem kwalifikacji lub bez wstępnego sprawdzenia);

g) inne informacje w zależności od trybu uznawania kwalifikacji.

Dołącz odpowiednie dokumenty w formie elektronicznych kopii. Sprawdź jakich dokumentów potrzebujesz – każdy kraj ma inne wymagania (co do zasady są to te same dokumenty jak w tradycyjnej procedurze uznania kwalifikacji). Każdy dokument załaduj jako odrębny plik.

Wniosek możesz wypełnić w dowolnym języku Unii Europejskiej – także po polsku

 1. Dostaniesz potwierdzenie, że izba pielęgniarek otrzymała twój wniosek

Dostaniesz e-maila z informacją, że izba pielęgniarek otrzymała twój wniosek oraz o pobieranych opłatach za rozpatrzenie wniosku. W tym mailu, izba pielęgniarek może również wezwać cię do uzupełnienia brakujących dokumentów. Izba pielęgniarek może również poprosić cię o przedstawienie uwierzytelnionych odpisów twoich dokumentów, jeśli nie będzie w stanie sprawdzić ich ważności.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

 1. Dostaniesz informację, że twój wniosek został przekazany do państwa, w którym chcesz pracować

Izba pielęgniarek zweryfikuje twoje dokumenty, po czym przekaże je w systemie IMI do kraju, w którym chcesz wykonywać swój zawód.

Izba poinformuje cię o tym mailowo.

Dokumenty

Termin

Jeśli chcesz uznać kwalifikacje i wyjechać na stałe, to izba pielęgniarek rozpatrzy twój wniosek i prześle do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 5 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu miesiąca od otrzymania brakujących dokumentów

Jeśli chcesz czasowo pracować, to izba pielęgniarek rozpatrzy twój wniosek i prześle do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 4 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu 3 tygodni od otrzymania brakujących dokumentów
 1. Odbierz europejską legitymację zawodową

 • Jeśli twój wniosek zostanie zatwierdzony, możesz wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej (w formacie pdf).
 • Jeżeli instytucja w kraju do którego chcesz wyjechać nie rozpatrzy twojego wniosku w odpowiednim terminie, to twoje kwalifikacje zawodowe będą uznane automatycznie i za pośrednictwem swojego konta online możesz samodzielnie wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.
 • Jeżeli instytucja odrzuci twój wniosek, musi to uzasadnić i poinformować cię, jak możesz się odwołać.
 • Jeżeli twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w kraju do którego chcesz wyjechać, instytucja w państwie przyjmującym może cię poprosić o napisanie testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego. Test lub staż wyrównają poziom twoich kwalifikacji. W niektórych krajach za odbycie stażu lub napisanie testu musisz zapłacić. Dopiero po tym jak uzupełnisz swoje kwalifikacje, otrzymasz legitymację.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card) jest elektronicznym dokumentem, który potwierdza, że:

 • twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym państwie członkowskim UE, lub
 • możesz wykonywać swój zawód regulowany albo działalność w innym państwie UE tymczasowo i okazjonalnie.

Legitymacja jest ważna:

 • bezterminowo, jeżeli przeprowadzasz się na stałe, żeby wykonywać swój zawód
 • przez 18 miesięcy, jeśli świadczysz usługi tymczasowo
 • 12 miesięcy – w przypadku czasowego świadczenia usług, gdy zawód dotyczy zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego (na przykład farmaceuta lub fizjoterapeuta).

Sprawdź ważność swojej legitymacji

Ile zapłacisz

Zarówno izba pielęgniarek, jak i instytucja w kraju przyjmującym mogą zażądać od ciebie opłat za zbadanie twojej dokumentacji. Jeżeli to uczynią, otrzymasz osobną fakturę z każdego urzędu. Izba pielęgniarek nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, gdy wyjeżdżasz na stałe do innego kraju. Natomiast w przypadku, gdy legitymacja jest ci potrzebna żeby czasowo świadczyć usługi w innym kraju unijnym, izba pielęgniarek pobierze opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2024 r.  minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł do 30 czerwca i 4300 zł od 1 lipca.

Przykładowe opłaty w wybranych krajach, do których planujesz wyjechać:

Wielka Brytania:

110 funtów - jeśli wyjeżdżasz na stałe

0 funtów - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Niemcy:

od 10 do 400 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe

0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Włochy, Hiszpania, Słowacja, Szwecja:

0 euro/koron - jeśli wyjeżdżasz na stałe

0 euro/koron - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Ile będziesz czekać

Jeśli korzystasz z automatycznego uznania kwalifikacji, to legitymację otrzymasz maksymalnie w ciągu 2 miesięcy, po tym jak złożysz komplet dokumentów. W innym przypadku legitymację otrzymasz w ciągu 3 miesięcy.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, to masz 14 dni żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do izby pielęgniarek – tej, która rozpatrywała twój wniosek.

Warto wiedzieć

Jak zdobyć legitymację na inne kraje

Jeśli masz legitymację i chcesz otrzymać kolejną, ważną na terenie innego kraju, to możesz ponownie wykorzystać przedłożone już dokumenty. Izba pielęgniarek wykorzysta informacje zawarte w europejskiej legitymacji zawodowej oraz dokumenty przechowywane w repozytorium (o ile nadal są ważne), gdy będziesz uznawać kwalifikacje lub czasowo świadczyć usługi w kolejnym państwie członkowskim UE.

 

Kto może sprawdzić ważność twojej legitymacji

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane podmioty mogą sprawdzić w internecie ważność twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego. Będzie im do tego potrzebny twój numer dowodu osobistego lub paszportu, który podałeś przy składaniu wniosku.

Jak uzyskać uznanie polskich kwalifikacji zawodowych w krajach UE na zasadach ogólnych

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE na zasadach ogólnych zostały przestawione w artykule Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

 

 

Czy ta strona była przydatna?