Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewodnik górski – uzyskanie europejskiej legitymacji zawodowej

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako przewodnik górski? Możesz przeprowadzić uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w państwie, w którym chcesz pracować, uzyskując europejską legitymację zawodową. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zaloguj się w systemie EU Login. Jeśli nie masz jeszcze konta – załóż je i wypełnij wniosek.

Wniosek możesz wypełnić w języku polskim – w prawym górnym rogu ekranu pojawia się pole wyboru języka.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Europejska legitymacja zawodowa jest dowodem na to, że twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane przez kraj, w którym chcesz pracować (państwo przyjmujące). W sytuacji, gdy zamierzasz wyjechać tylko na krótki czas do innego kraju UE, legitymacja potwierdzi, że spełniasz warunki i możesz tymczasowo lub okazjonalnie świadczyć usługi w tym kraju.

Legitymacja zastępuje uznawanie kwalifikacji i świadczenie usług transgranicznych. Ponadto jest ważna na terenie tego kraju, do którego planujesz wyjechać, lub na terenie określonego regionu tego kraju.

O europejską legitymację zawodową możesz się ubiegać, jeśli:

 • chcesz pracować tymczasowo i okazjonalnie w innym kraju UE
 • chcesz przeprowadzić się do innego kraju UE i pracować na stałe

Jeśli masz kwalifikacje spoza Unii Europejskiej, złóż wniosek o europejską legitymację zawodową, gdy:

 • twoje kwalifikacje zostały już uznane w jednym z krajów UE
 • masz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu swojego zawodu. Okres 3 lat liczy się od dnia uznania twoich kwalifikacji

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o europejską legitymację zawodową

Legitymację uzyskasz w Polsce. Wniosek złóż elektronicznie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Żeby to zrobić, musisz założyć konto w systemie EU Login (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej). Po zapisaniu wszystkich informacji w swoim profilu możesz utworzyć wniosek, załączyć zeskanowane kopie odpowiednich dokumentów i przesłać elektronicznie.

Ministerstwo zweryfikuje, czy twój wniosek jest prawidłowy i kompletny. Poświadczy również autentyczność i ważność twoich dokumentów. Jeśli wszystko będzie w porządku, przekaże twoje dokumenty do właściwej instytucji w kraju, do którego planujesz wyjechać.

Możesz śledzić w internecie status swojego wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej podaj:

a) swoją tożsamość;

b) nazwę zawodu, który chcesz wykonywać;

c) państwo członkowskie, w którym zamierzasz stale prowadzić działalność zawodową, lub państwo członkowskie, w którym zamierzasz tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi;

d) państwo członkowskie, w którym prowadzisz zgodnie z prawem swoją działalność zawodową w chwili złożenia wniosku;

e) cel zamierzonej działalności zawodowej: stałe prowadzenie działalności zawodowej lub tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług;

f) tryb, w jakim będziesz uznawał kwalifikacje (w przypadku wykonywania zawodu na stałe - tryb automatyczny lub system ogólny; a w przypadku tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług - tryb ze wstępnym sprawdzeniem kwalifikacji lub bez wstępnego sprawdzenia);

g) inne informacje w zależności od trybu uznawania kwalifikacji.

Dołącz odpowiednie dokumenty w formie elektronicznych kopii. Sprawdź, jakich dokumentów potrzebujesz – każdy kraj ma inne wymagania (z reguły są to te same dokumenty jak w tradycyjnej procedurze uznania kwalifikacji).

Każdy dokument załaduj jako odrębny plik.

Wniosek możesz wypełnić w dowolnym języku Unii Europejskiej, w tym po polsku.

 1. Dostaniesz potwierdzenie otrzymania wniosku

Dostaniesz e-maila z informacją, że Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymało twój wniosek oraz jakie są opłaty za rozpatrzenie wniosku. W tej informacji organ może również wezwać cię do uzupełnienia brakujących dokumentów. Urzędnik może poprosić cię o przedstawienie uwierzytelnionych odpisów twoich dokumentów, jeśli nie będzie w stanie sprawdzić ich ważności.

Pamiętaj, że jeśli w ciągu 3 miesięcy nie uzupełnisz dokumentów, to wniosek zostanie automatycznie zamknięty w systemie IMI.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Informację otrzymasz w ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Ministerstwo Sportu i Turystyki zweryfikuje twoje dokumenty, po czym przekaże je w systemie IMI do kraju, w którym chcesz wykonywać swój zawód.

Izba poinformuje cię o tym mailowo.

Dokumenty

Termin

Jeśli chcesz uznać kwalifikacje i wyjechać na stałe, to ministerstwo rozpatrzy twój wniosek i prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 5 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu miesiąca od otrzymania brakujących dokumentów

Jeśli chcesz pracować czasowo, to ministerstwo rozpatrzy twój wniosek i zatwierdzi wniosek o wydanie ELZ albo prześle go do instytucji państwa przyjmującego:

 • w ciągu 4 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku, albo
 • w ciągu 3 tygodni od otrzymania brakujących dokumentów
 1. Odbierz europejską legitymację zawodową

 • Jeśli twój wniosek zostanie zatwierdzony, możesz wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej (w formacie pdf).
 • Jeżeli instytucja w kraju do którego chcesz wyjechać nie rozpatrzy twojego wniosku w odpowiednim terminie, to twoje kwalifikacje zawodowe będą uznane automatycznie i za pośrednictwem swojego konta online możesz samodzielnie wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.
 • Jeżeli instytucja odrzuci twój wniosek, musi to uzasadnić i poinformować cię, jak możesz się odwołać.
 • Jeżeli twoje wykształcenie, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe nie spełniają standardów wymaganych w kraju do którego chcesz wyjechać, instytucja w państwie przyjmującym może cię poprosić o napisanie testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego. Test lub staż wyrównają poziom twoich kwalifikacji. W niektórych krajach za odbycie stażu lub napisanie testu musisz zapłacić. Dopiero po tym jak uzupełnisz swoje kwalifikacje, otrzymasz legitymację.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card) jest elektronicznym dokumentem, który potwierdza, że:

 • twoje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w innym państwie członkowskim UE, lub
 • możesz wykonywać swój zawód regulowany albo działalność w innym państwie UE tymczasowo i okazjonalnie.

Legitymacja jest ważna:

 • bezterminowo - jeżeli przeprowadzasz się na stałe, żeby wykonywać swój zawód
 • przez 18 miesięcy - jeśli wyjeżdżasz pracować tymczasowo
 • 12 miesięcy – w przypadku czasowego świadczenia usług, gdy zawód dotyczy zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego (na przykład farmaceuta lub fizjoterapeuta).

Sprawdź ważność swojej legitymacji

Ile zapłacisz

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku, gdy wyjeżdżasz na stałe do innego kraju.

Ministerstwo nie pobierze opłaty także w przypadku, gdy chcesz tylko przez pewien czas pracować w innym kraju unijnym i wybrałeś kraj, który zaznaczył w bazie zawodów regulowanych, że stosuje wstępne sprawdzenie kwalifikacji zawodowych. A jeśli wybrany przez ciebie kraj nie sprawdza wstępnie kwalifikacji, to ministerstwo pobierze od ciebie opłatę w wysokości 3 procent wynagrodzenia minimalnego. Wynagrodzenie minimlane w 2024 r. wynosi 4242 zł do 30 czerwca i 4300 zł od 1 lipca.

Poniżej znajdziesz przykładowe opłaty w wybranych krajach:

Austria:

- jeśli wyjeżdżasz na stałe:

 • Tyrol (10 euro - 200 euro)
 • Dolna Austria (ok. 9 euro - 110 euro)
 • Styria (10 euro - 250 euro)
 • Vorarlberg (14 euro - 250 euro)
 • Górna Austria (ok. 48 euro - ok. 205 euro)
 • Karyntia (299 euro)
 • Salzburg (136 euro - 300 euro)

- jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi:

 • Tyrol (0 euro)
 • Dolna Austria (0 euro)
 • Vorarlberg (14 euro - 250 euro)
 • Styria (0 euro)
 • Górna Austria (0 euro)
 • Karyntia (28 euro)

Niemcy:

 • 200 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 200 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Czechy:

 • 1000 koron - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 0 koron - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Słowenia:

 • 150 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 0 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Włochy:

 • 0 euro - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 16 euro - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Francja, Słowacja, Szwecja, Rumunia:

 • 0 euro/koron/lei - jeśli wyjeżdżasz na stałe
 • 0 euro/koron/lei - jeśli tylko czasowo będziesz tam świadczyć swoje usługi

Ile będziesz czekać

Legitymację dostaniesz maksymalnie w ciągu 3 miesięcy po tym, jak złożysz komplet dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Sportu i Turystyki.

Warto wiedzieć

Jeśli masz legitymację i chcesz otrzymać kolejną, ważną na terenie innego kraju, to możesz ponownie wykorzystać złożone już dokumenty. Urząd wykorzysta informacje zawarte w europejskiej legitymacji zawodowej oraz dokumenty przechowywane w repozytorium (o ile nadal są ważne), gdy będziesz uznawać kwalifikacje lub czasowo świadczyć usługi w kolejnym państwie członkowskim UE. Twoja dokumentacja będzie już zapisana w systemie, więc nie potrzebujesz ponownie załadowywać wszystkich dokumentów. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy składaniu kolejnych wniosków.

Kto może sprawdzić ważność twojej legitymacji

Pracodawcy, organizacje zawodowe lub inne zainteresowane podmioty mogą sprawdzić w internecie ważność twojej legitymacji na podstawie jej numeru referencyjnego. Będzie im do tego potrzebny twój numer dowodu osobistego lub paszportu, który podajesz przy składaniu wniosku.

Jeśli dostaniesz już legitymację, to potem w systemie IMI możesz wystąpić do urzędu, aby:

 • aktualizować, uzupełniać lub poprawiać twoje dane w systemie IMI
 • zablokować legitymację
 • usunąć twoją dokumentację z systemu IMI.

Jak uzyskać uznanie polskich kwalifikacji zawodowych w krajach UE na zasadach ogólnych

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE na zasadach ogólnych zostały przestawione w artykule Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

Czy ta strona była przydatna?