Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie wytwórcy energii w małej instalacji

Twoja firma wytwarza energię w małej instalacji? Jest wpisana do rejestru wytwórców energii w małej instalacji? Jeśli tak, to masz obowiązek składać półroczne sprawozdanie do Urzędu Regulacji Energetyki. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Przygotuj wniosek i wyślij do urzędu przez internet.

Wniosek podpiszesz profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub e-dowodem.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W sprawozdaniu informujesz o ilości:

 • energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji
 • energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
 • energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym
 • zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie składaj co pół roku – w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, czyli do:

 • 31 lipca – za I półrocze
 • 31 stycznia – za II półrocze.

Ważne

Sprawozdanie złóż po raz pierwszy za półrocze, w którym uzyskałeś wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Zrób to – nawet gdy nie wytworzyłeś energii w małej instalacji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Sprawozdanie złóż do tej komórki Urzędu Regulacji Energetyki, która dokonała wpisu twojej firmy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Będzie to któryś z oddziałów terenowych URE albo Departament Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż sprawozdanie

Sprawozdanie złóż do Urzędu Regulacji Energetyku (URE) lub oddziału terenowego URE.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Sprawozdanie składaj co pół roku – w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, czyli do:

 • 31 lipca – za I półrocze
 • 31 stycznia – za II półrocze.

Ważne

Sprawozdanie złóż po raz pierwszy za półrocze, w którym uzyskałeś wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Zrób to – nawet gdy nie wytworzyłeś energii w małej instalacji.

 1. Urząd przyjmie twoje sprawozdanie półroczne

Prezes URE przyjmując sprawozdanie może żądać od ciebie przedstawienia dokumentów lub informacji, na podstawie których je złożyłeś.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu. Nie czekaj na żadną odpowiedź z urzędu, gdyż urząd jej nie wysyła.

Warto wiedzieć

Dokumentacja

Pamiętaj, że masz obowiązek prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:

 • energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji
 • energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
 • paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw
 • energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym

Dane te potrzebne są do prawidłowego wypełnienia wzoru sprawozdania.

Niezłożenie sprawozdania

Jeśli nie złożysz sprawozdania w terminie albo podasz w nim nieprawdziwe informacje to grozi ci kara pieniężna, którą wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku nie złożenia w terminie sprawozdania, lub w przypadku podania w nim nieprawdziwych informacji wynosi 1000 zł.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie URE.

Czy ta strona była przydatna?