Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie kwartalne wytwórcy energii w małej instalacji

Twoja firma wytwarza energię w małej instalacji? Jest wpisana do rejestru wytwórców energii w małej instalacji? Jeśli tak, to masz obowiązek składać co kwartał sprawozdanie do Urzędu Regulacji Energetyki. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W sprawozdaniu informujesz o ilości:

 • energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji
 • energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
 • energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym
 • zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw

Ważne

Jeśli nie złożysz sprawozdania w terminie albo podasz w nim nieprawdziwe informacje to grozi ci kara 1000 zł. Karę wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie składaj co kwartał – w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału. Czyli do:

 • 30 kwietnia – za I kwartał danego roku
 • 30 lipca – za II kwartał danego roku
 • 30 października – za III kwartał danego roku
 • 30 stycznia – za IV kwartał danego roku

Ważne

Sprawozdanie kwartalne złóż po raz pierwszy za ten kwartał, w którym uzyskałeś wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Zrób to – nawet gdy w tym kwartale nie wytworzyłeś energii w małej instalacji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Sprawozdanie złóż do tej komórki Urzędu Regulacji Energetyki, która dokonała wpisu twojej firmy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Zatem, będzie to któryś z oddziałów terenowych URE, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji albo Departament Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż sprawozdanie

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Sprawozdanie składaj co kwartał – w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału. Czyli do:

 • 30 kwietnia – za I kwartał danego roku
 • 30 lipca – za II kwartał danego roku
 • 30 października – za III kwartał danego roku
 • 30 stycznia – za IV kwartał danego roku

Ważne

Sprawozdanie kwartalne złóż po raz pierwszy za ten kwartał, w którym uzyskałeś wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Zrób to – nawet gdy w tym kwartale nie wytworzyłeś energii w małej instalacji.

 1. Urząd przyjmie twoje sprawozdanie kwartalne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może żądać od ciebie przedstawienia dokumentów lub informacji, na podstawie których złożyłeś sprawozdanie kwartalne.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu. Nie czekaj na żadną odpowiedź z urzędu, gdyż urząd jej nie wysyła.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że masz obowiązek prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:

 • energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji
 • energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
 • paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw
 • energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym

Dane te potrzebne są do prawidłowego wypełnienia wzoru sprawozdania.

Czy ta strona była przydatna?