Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie kwartalne wytwórcy biokomponentów

Jeśli jesteś wytwórcą biokomponentów musisz składać co kwartał sprawozdanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poniżej dowiesz się co zawiera sprawozdanie i jak je złożyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jednym z warunków prowadzenia działalności jako wytwórca biokomponentów jest terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych. Sprawozdanie z prowadzonej przez ciebie działalności składaj co kwartał – dzięki temu unikniesz kary pieniężnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż sprawozdanie w terminie do 45 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż sprawozdanie kwartalne wytwórcy biokomponentów

W sprawozdaniu wpisz informacje dotyczące prowadzonej w minionym kwartale przez ciebie działalności w zakresie biokomponentów. Muszą one objąć dane na temat wytworzenia biokomponentów, a także rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia paliw.

Urząd przyjmuje twoje sprawozdanie, ale nie wydaje z tego tytułu żadnego poświadczenia.

KOWR może zażądać od ciebie przedstawienia dokumentów i informacji dotyczących sprawozdania.

Jeśli nie złożysz w terminie sprawozdania kwartalnego lub podasz w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane, Dyrektor Generalny KOWR nałoży na ciebie karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

Dokumenty

Aktualny formularz sprawozdania kwartalnego wytwórcy dostępny jest również na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Termin

Złóż sprawozdanie w terminie do 45 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

KOWR przyjmie twoje sprawozdanie – to zamyka sprawę.

Warto wiedzieć

Jak przechowywać dokumenty

Przechowuj starannie dokumenty stanowiące podstawę dla wykazania danych zawartych w sprawozdaniu, gdyż mogą one stanowić dowód w postępowaniach administracyjnych.

Czy ta strona była przydatna?