Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż sprawozdanie kwartalne wytwórcy biokomponentów

Jeśli jesteś wytwórcą biokomponentów musisz składać co kwartał sprawozdanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dowiedz się co zawiera sprawozdanie i jak je złożyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Elektroniczna skrzynka podawcza KOWR

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jednym z warunków prowadzenia działalności jako wytwórca biokomponentów jest terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych. Sprawozdanie z prowadzonej przez ciebie działalności składaj co kwartał – dzięki temu unikniesz kary pieniężnej.

Przeczytaj więcej na temat rejestru wytwórców i procedury składania sprawozdań na stronie KOWR.

Jeśli twoja firma, w danym kwartale, nie wytworzyła biokomponentów, nie rozporządziła biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, a także nie przeznaczyła ich do wytworzenia przez siebie paliw, zamiast sprawozdania, powinna złożyć oświadczenie o niewykonywaniu tych czynności. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu KOWR.

Ważne! Jeśli twoja firma nie złoży w terminie sprawozdania kwartalnego lub poda w sprawozdaniu nieprawdziwe dane, Dyrektor Generalny KOWR nałoży na twoją firmę karę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż sprawozdanie w terminie do 45 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż sprawozdanie kwartalne wytwórcy biokomponentów

Sprawozdanie możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

W sprawozdaniu wpisz informacje dotyczące działalności prowadzonej przez twoją firmę w minionym kwartale. Muszą one zawierać dane na temat wytworzenia biokomponentów, a także rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia paliw.

Urząd przyjmie twoje sprawozdanie, ale nie wyda z tego tytułu żadnego poświadczenia.

KOWR może zażądać od ciebie przedstawienia dokumentów i informacji dotyczących sprawozdania.

Dokumenty

Formularz sprawozdania możesz też znaleźć na stronie KOWR.

Przejdź do strony KOWR z formularzami dla wytwórców biokomponentów.

Termin

Złóż sprawozdanie w terminie do 45 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

KOWR przyjmie twoje sprawozdanie – to zamyka sprawę.

Warto wiedzieć

Przechowuj faktury VAT i inne dokumenty stanowiące podstawę dla wykazania danych zawartych w sprawozdaniu, gdyż mogą one stanowić dowód w postępowaniach administracyjnych.

Czy ta strona była przydatna?