Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom o zmianie danych kontaktowych inspektora ochrony danych (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych – RODO)

W twojej firmie jest inspektor ochrony danych i zmieniły się jego dane kontaktowe, na przykład adres poczty elektronicznej lub numer telefonu? Musisz o tym zawiadomić Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli w twojej firmie został wyznaczony inspektor ochrony danych, masz obowiązek aktualizowania informacji o nim, przekazanych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Poinformuj UODO każdorazowo, jeśli zmienią się:

  • imię i nazwisko inspektora ochrony danych
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora ochrony danych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Zawiadomienie do Prezesa UODO złóż elektronicznie przez Biznes.gov.pl.

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom Prezesa UODO o zmianie danych obecnego inspektora ochrony danych

Zawiadomienie możesz złożyć tylko przez internet. Możesz to zrobić za pośrednictwem Biznes.gov.pl. Po naciśnięciu na tej stronie przycisku "Załatw online" przejdziesz do e-usługi, która umożliwi ci wypełnienie i wysłanie zawiadomienia do UODO.

Pamiętaj! Zawiadomienie muszą podpisać elektronicznie osoby uprawnione do reprezentowania twojej firmy – zgodnie z zasadami reprezentacji albo pełnomocnik, który ma umocowanie do złożenia zawiadomienia.

Aby podpisać wniosek możesz wykorzystać:

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane inspektora ochrony danych.

  1. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?