Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Szkoła lub instytut badawczy, który chce dokonać połowu ryb i innych ssaków morskich na potrzeby badań lub prac rozwojowych musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Wydaje je Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Połów organizmów morskich podlega uzyskaniu pozwolenia, jeśli jego celem jest prowadzenie:

 • badań naukowych
 • prac rozwojowych

Kto może wystąpić z wnioskiem o połów organizmów morskich

Wniosek o wydanie pozwolenia składa:

 • instytut badawczy albo instytut naukowy, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego
 • uczelnia albo szkoła ponadpodstawowa, kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • placówka kształcenia praktycznego albo ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek nie później niż miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia połowów objętych pozwoleniem.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy
 • planowany zakres i sposób prowadzenia tych badań lub prac
 • przewidywany obszar połowów
 • określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów
 • planowaną wielkość połowów
 • przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych
 • oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą prowadzone ze statku
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Złóż wniosek nie później niż miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia połowów objętych pozwoleniem.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w tym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsij odmówi w drodze decyzji pozwolenia, jeżeli:

 • prowadzenie połowów spowodowałoby negatywne skutki dla żywych zasobów morza
 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych jest nieuzasadnione lub niecelowe ze względu na ochronę żywych zasobów morza
 • wnioskodawca nie przedstawił wyników i wniosków z wykonywanych badań lub prac albo przedstawił je po terminie
 • wnioskodawcy cofnięto ostatnie pozwolenie

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie określa:

 • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • planowany zakres i sposób prowadzenia badań lub prac;
 • przewidywany obszar połowów;
 • określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;
 • planowaną wielkość połowów;
 • przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych;
 • oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą prowadzone ze statku.

Ile zapłacisz

 • 15 zł – oplata skarbowa za wydanie pozwolenia
 • 17 zł – oplata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Opłatę skarbową za pozwolenie oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda decyzję o odmowie wpisu, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Kontrole

W czasie prowadzenia połowów, inspektorzy rybołówstwa morskiego mogą żądać okazania pozwolenia na połów.

Sprawozdanie z badań

Szkoła lub instytut ma 3 miesiące – od dnia zakończenia badań – na przesłanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisemnych wyników i wniosków z połowów.

Cofnięcie pozwolenia

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnie pozwolenie, jeżeli:

 • prowadzenie połowów jest niezgodne z pozwoleniem
 • prowadzenie połowów odbywa się z naruszeniem przepisów ustawy o rybołówstwie

Czy ta strona była przydatna?