Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Opłata targowa

Co to jest opłata targowa, kto ją płaci? Jakie są stawki opłaty targowej i kto je ustala.

Uprawnienia rady gminy

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę targową, pobieraną od sprzedaży na targowiskach.

Rada określa zasady poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek, z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej.

Maksymalna stawka opłaty targowej w 2024 roku wynosi 1096,39 PLN za dzień.

Kto płaci opłatę targową

Opłata targowa, w przypadku wprowadzenia jej przez Radę Gminy, pobierana jest od:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych oraz
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Kto jest zwolniony z opłaty targowej

Z obowiązku uiszczania opłaty targowej zwolnione zostały:

  • podmioty dokonujące sprzedaży na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania położonych na targowiskach,
  • rolnicy i ich domownicy prowadzący w piątki i soboty handel.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.