Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu

Przed przystąpieniem do prac związanych z transportem i magazynowaniem towarów, pracownik musi odbyć wymagane szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące instruktaż stanowiskowy.

Instrukcje pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy związanych z transportem i magazynowaniem towarów. Instrukcje odnoszą się co najmniej do:

 • zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
 • zasad składowania materiałów określając m.in. dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania
 • informacji o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania
 • zasad dotyczących przemieszczania przedmiotów, w szczególności ich masy i położenia środka ciężkości
 • zasad obsługi używanych maszyn i urządzeń technicznych.

Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych

Jeśli pracownik będzie zatrudniony przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, dodatkowo musi spełnić następujące wymagania – obsługując wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia musi mieć ukończone 18 lat i posiadać:

 • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub
 • uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

Obsługując pozostałe wózki jezdniowe (czyli bez mechanicznego napędu podnoszenia) musi mieć ukończone 18 lat i posiadać:

 • zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone:

  • przez Urząd Dozoru Technicznego lub
  • do 1 stycznia 2011 roku przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, lub
 • dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
 • spełniać warunki, określone dla operatorów wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli w wózkach powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.